Gå till innehåll

Stort förtroende för Rikshandboken i barnhälsovård

Den senaste användarundersökning av Rikshandboken i barnhälsovård visar att nio av tio har förtroende för och stor nytta av Rikshandbokens innehåll.

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården. Här finns metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Artiklarna är aktuella och kvalitetssäkrade om hälsa och utveckling för barn mellan 0 - 6 år.

Undersökningen visar också att nio av tio tycker att det är nära ett idealiskt webbaserat kunskapsstöd och att informationen är pedagogisk, uppdaterad och lätt att förstå.

- Vi har till exempel precis uppdaterat artikeln om barnvaccinationsprogrammet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationer med anledning av coronaviruset. Vaccinationer är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa och för folkhälsan i stort. Det är Barnläkarföreningens och barnhälsovårdens nationella vaccinationsgrupper som skriver och granskar texterna och de har ett nära samarbete med Folkhälsomyndigheten, säger Anna Åkerman, tjänsteansvarig.

Målet är att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet genom att erbjuda nationella riktlinjer för medarbetare och beslutsfattare i alla Sveriges regioner. Förväntningen är att då minska behovet av att utveckla lokala riktlinjer och rutiner och skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv barnhälsovård och evidensbaserad praktik.

Rikshandboken används också av studenter på universitet och högskolor. Innehållet utgår från Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovård 2014.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan