Gå till innehåll

Hjälpmedelstjänstens, status ny plattform

Utvecklingsarbetet har kommit igång ordentligt, och den nya plattformen växer nu fram med god fart! Hittills har vi byggt funktioner för att administrera användare och organisationer, och vi är klara med funktioner för produkter och artiklar inom kort. Dessutom har vi påbörjat utveckling av funktioner för prislistor och avtal.

Parallellt med utvecklingen testar vi det som är byggt. Det är spännande att se hur det vi tog fram i workshops med användarrepresentanter i höstas fungerar i realiteten.

Vi har också haft en första genomgång av användargränssnittet med en extern granskare, för att se till att vi gör ett bra jobb ur tillgänglighetsperspektiv.

Flyttstädning

Vi vill härmed uppmana till flyttstädning inför kommande omläggning till den nya plattformen!

Flytt av information

Sedan ett tag tillbaka arbetar vi med frågan om hur vi ska fånga den information som behöver flyttas med till den nya plattformen. Vi arbetar också med frågor om hur vi säkerställer kvaliteten hos den informationen som flyttas över.

Följande information planerar vi att flytta med till den nya plattformen:

  • Organisationer och användare: Samtliga aktiva leverantörer och sjukvårdshuvudmäns organisationer och användare flyttas. Alla användare kommer dock att behöva sätta ett nytt lösenord för inloggning, dessa går inte att flytta. Hur detta ska gå till återkommer vi om så småningom.
  • Produkter och artiklar: Samtliga produkter som är aktiva, och de produkter som har varit aktiva de senaste fem åren.
  • Avtal och prislistor: Alla aktiva avtal och prislistor samt de avtal och prislistor som har varit aktiva de senaste 18 månaderna. Alla aktiva Generella Prislistor.
  • Utbud: Alla aktiva utbud.

Följande information kommer inte att flyttas med:

  • Leverantörer, och produkter från dessa, där man inte längre har ett giltigt avtal med Inera.

Omläggning

När vi flyttar till den nya plattformen så kommer det att bli några tekniska förändringar i hur man kommer åt Hjälpmedelstjänsten. Bland annat kommer webbsidan för inloggning att få en ny adress. Vi återkommer med en komplett förteckning över de förändringar som kommer att ske.

Inbjudan till användbarhetstester

När vi nu har byggt en del av den nya plattformen vill vi testa att den är så lätt att använda som vi hoppas. Vi bjuder därför in till användbarhetstester. Testerna görs av en person i taget och kommer gå till på följande sätt:

  • Introduktion till den nya plattformen
  • Test att utföra handgrepp i den nya plattformen enligt beskrivna scenarion
  • Utvärdering av resultatet

Under testet får användaren gärna kommentera hur hen tänker, och vi har för avsikt att spela in tangentbordsknappandet. Vi har tänkt att testet tar c:a 90 minuter inklusive förarbete och sammanfattning efteråt.

  • Test för leverantörer 29-30 maj.
  • Test för sjukvårdshuvudmän 7 och 13 juni.

Den som är intresserad av att delta, eller har en kollega som vill göra det, får gärna anmäla sitt intresse till niklas.franzel@inera.se. Helst ser vi deltagare från Stockholm och Mälardalen så att vi kan göra testerna på plats eller hos Inera, då vi om möjligt vill undvika att göra testerna på distans.

I det här skedet kommer testerna att göras för ett fåtal personer. Vid fler anmälningar än vi har möjlighet att testa med måste vi tyvärr tacka nej till deltagande. Vi hoppas kunna möjliggöra tester för fler personer i ett senare skede.

Exportfiler till sjukvårdshuvudmän

Projektet påbörjar nu arbetet med att skapa exportfiler från Hjälpmedelstjänsten till sjukvårdshuvudmän. Vår målsättning är att exportfilerna från den nya plattformen ska bli mindre omfattande och därmed lättare att arbeta med.

Vi arbetar också för att de mottagande systemen inte ska behöva göra några tekniska förändringar för att kunna tillgodogöra sig innehållet i exportfilerna. Däremot är det viktigt att man testar att inläsning av filer från den nya plattformen fungerar som förväntat.

Vi hoppas kunna presentera testfiler som sjukvårdshuvudmän kan prova att läsa in i testsystem i mitten av juni.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan