Gå till innehåll

Sök i HSA kommer att kräva giltigt SITHS-kort

För att anpassa HSA till GDPR kommer vi att stänga möjligheten att söka i HSA över Sjunet. Detta eftersom den tjänsten är tillgänglig utan att vi kan kontrollera att användaren har ett giltigt SITHS-kort. Sökning i HSA över internet kommer att fortsätta fungera som vanligt, det vill säga med krav på ett giltigt SITHS-kort.

Med anledning av att vi stänger Sök i HSA över Sjunet, är det bra om ni redan nu korrigerar eventuella länkar från intranät eller i lokala e-tjänster.

Bakgrund

En av de åtgärder som vi identifierade under arbetet med anpassningen av HSA till GDPR var att vi måste blir bättre på att säkerställa att all åtkomst till personinformation i HSA sker efter att behörigheten är kontrollerad.

Idag tillgängliggörs viss personinformation från HSA via Sök i HSA, både över internet och Sjunet. Informationen som visas i Sök i HSA har klassats som måttlig, utifrån konfidentialitetsperspektivet. Det innebär att vi inte visar uppgifter som till exempel personnummer, förskrivarkoder eller uppgifter om medarbetare som har skyddade personuppgifter.

Informationen som visas i Sök i HSA ska alltså inte visas för allmänheten, utan för personer som har ett uppdrag för en organisation som är verksam inom svensk vård och omsorg. Vad vi behöver säkerställa är att det endast är just dessa personer som kommer åt tjänsten.

Användare som söker över internet behöver redan idag logga in med ett SITHS-kort. Därmed verifieras att användaren har ett uppdrag för en organisation som är verksam inom svensk vård och omsorg. När det gäller Sök i HSA över Sjunet, krävs endast att användaren befinner sig på ett internt nätverk hos en organisation som är ansluten till Sjunet och till HSA, det vill säga ingen kontroll görs av den enskilde användaren. Det är den möjligheten vi nu stänger.

Detta gör Inera

För att förenkla hanteringen i samband med åtgärden har vi valt att helt stänga Sök i HSA över Sjunet. Möjligheten att söka i HSA över internet med ett giltigt SITHS-kort finns sedan flera år, och kommer inte att påverkas av detta.
Avstängningen av Sök i HSA över Sjunet är planerad till den 9 december 2019. Denna information är den första av flera kommunikationsinsatser som vi planerar innan avstängningen.

Detta behöver HSA-anslutna organisationer göra

Om din organisation inte har en Sjunet-anslutning behöver ni inte göra någonting.
Organisationer som är anslutna till både HSA och Sjunet behöver vidta alla eller några av nedanstående åtgärder.

  1. Verifiera att de personer som i sitt arbete har behov av att söka i HSA också har ett giltigt SITHS-kort.
  2. Justera eventuella länkar på intranät, i lokala e-tjänster, gemensamma favoriter i webbläsare eller liknande som pekar på Sök i HSA över Sjunet, så att de istället pekar på Sök i HSA över internet, https://hsa.inera.se/anonSearch/jsp/base.html
       a. Komplettera gärna länken med en instruktion om att användarens SITHS-kort ska sitta i kortläsaren innan man klickar på länken.
  3. Fundera på om ni särskilt behöver informera om stängningen inom din organisation.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan