Gå till innehåll

Snabb utveckling i hela Sverige

Inom programmet Första linjens digitala vård är man medveten om att det finns många initiativ inom första linjens vård och regionernas omställning till ”nära vård”. Och den digitala utvecklingen går nu snabbt på olika håll. Därför är omvärldsbevakning av grundläggande betydelse för programmet.

Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera

Amanda Sundberg, omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera förklarar:

”Det viktigt för oss att hålla koll på det som görs, att förstå och finna vår roll där vi gör mest nytta.”

Hon beskriver omvärldsbevakningen som i stort sker i tre nivåer. Dels har programmet tagit del av övergripande utredningar från olika aktörer. Det handlar om att läsa rapporter och utredningar som publiceras kring hälso- och sjukvårdens utveckling.

” En viktig utredningen är God och nära vård, en statlig offentlig utredning som fortfarande pågår. Det har publicerats delbetänkanden och slutbetänkandet ska komma 2020. Digitaliseringen har en viktig roll i omställningen till en god och nära vård, och vi ser att många regioner jobbar aktivt med det,” berättar Amanda Sundberg.

Socialstyrelsen och myndigheten för vårdanalys har också gjort utredningar som programmet tagit del av.

På nästa nivå har programmet systematiskt gått igenom regionernas egna publiceringar av pågående arbete och planer framåt, främst på deras webbplatser. Även mediebevakning av det som rapporteras från regionerna är en del.

”Vi ser att många har målbilder och strategier för digitalisering. Många har också integrerat målbilden från God och nära vård med den egna planeringen för att gå mot detta mål”, säger Amanda Sundberg och fortsätter:

”Slutligen har vi också skickat ut en enkät till regionerna via representanter i Programrådet för att få en samlad bild av vad de jobbar med specifikt – deras egna initiativ och hur de ser på de leveranser som programmet arbetar med och hur de ser på nyttan i dem.”

Eftersom programmet är i en tidig fas står man inför många vägval, och därför ska enkätrapporten med analys bara ska ges till programrådet och användas internt inom programmet. Programrådet beslutar om och i så fall hur det ska spridas mer.

”Vi kan ändå säga att de flesta regioner uttrycker att nyttan av programmets leveranser kommer att vara väldigt stor. Svaren vi har fått är intressanta och säger mycket om regionernas syn och önskemål framåt. Det finns också en stor variation mellan regionerna och vissa främst inväntar programmets leveranser medan andra även arbetar med regionala initiativ och utveckling som tangerar programmets leveranser”, säger Amanda Sundberg.

 

 

 

 

 

 

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan