Gå till innehåll

SKL och Vårdhandboken samverkar kring patientsäkerhet och åtgärdspaket

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samverkar med Vårdhandboken vid uppdatering av de åtgärdspaket som tillhandahållits för att förebygga vårdskador.

För att stödja hälso- och sjukvården i arbetet att förebygga vårdskador har SKL tillhandahållit nio åtgärdspaket inom riskområden som berör trycksår, fall och fallskador, undernäring, munhälsa, läkemedel, infektioner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Innehållet i dessa bygger på evidensbaserade åtgärder som regelbundet behöver revideras och det är i samband med den processen som SKL inleder ett samarbete med Vårdhandboken.

- Målsättning är att informationen i åtgärdspaketen successivt integreras med texterna i Vårdhandboken, säger Annika Ahrnstedt, tjänsteansvarig Vårdhandboken.

Vårdhandboken reviderar sina texter regelbundet med stöd av specialister och ger detaljerade beskrivningar av kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Vårdhandboken.se innehåller 120 ämnesområden och används även i vårdutbildningar både på universitet och gymnasier och innehåller förutom texter även filmer och bildspel, test i många ämnen samt flera hundra illustrationer och foton.

Läs mer om åtgärdsområden samt länkar till Vårdhandbokens texter om respektive område
Läs mer om Vårdhandboken

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan