Gå till innehåll

SKL, Inera AB och SKL Kommentus skapar gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal

SKL, SKL Kommentus och Inera har sedan hösten 2017 bedrivit ett intensivt arbete med att förbereda för införandet av Dataskyddsförordningen, GDPR.

Bakgrund

SKL, SKL Kommentus och Inera har sedan hösten 2017 bedrivit ett intensivt arbete med att förbereda för införandet av Dataskyddsförordningen, GDPR. Arbetet har resulterat i att SKL och SKL Kommentus publicerat ett generellt personuppgiftsbiträdesavtal, avsett att nyttjas av SKL:s medlemmar samt att Inera AB utarbetat personuppgiftsbiträdesavtal skräddarsydda för Ineras tjänster och den komplexa situation som tjänsten Nationella tjänsteplattformen ska hantera (med både direkt och indirekt anslutna parter från såväl offentlig som privat verksamhet).

Att aktörerna tillhandahåller två olika personuppgiftsbiträdesavtal har lett till viss osäkerhet kring vilket personuppgiftsbiträdesavtal SKL:s medlemmar bör nyttja. SKL, SKL Kommentus och Inera har därför inlett ett översynsarbete, med målsättningen att presentera ett ensat och gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal under Q4 2018.

Rekommendation

Fram till dess att ett ensat och gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal har presenterats, rekommenderar SKL sina medlemmar att teckna Ineras personuppgiftsbiträdesavtal vid användning av Ineras tjänster, SKL:s generella för personuppgiftsbiträdesavtal för övriga avtalsrelationer och SKL Kommentus bestämmelser om personuppgiftsbehandling vid avrop från SKL Kommentus ramavtal.

Vesna Jovic, vd SKL

Johan Assarsson, vd Inera

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan