Gå till innehåll

SITHS plattform uppgraderas

Vi har tidigare planerat att en pilot för E-identitet för offentlig sektor, Efos, skulle starta den 30 oktober 2018, och att breddinförandet av Efos skulle starta den 8 januari 2019. Så är tyvärr inte fallet beroende på att den upphandlade tekniska plattformen, vilken är tänkt för Efos, inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Tills vi hunnit utreda vilken inriktning vi ska ha på det fortsatta arbetet med plattformen som är tänkt för Efos, kommer vi att fokusera på att säkerställa fortsatt drift och förvaltning av SITHS. Vi kommer att genomföra kritiska förvaltningsåtgärder på SITHS plattform för att säkerställa att vi möter myndigheternas krav på identieringstjänsten.

Vi kan just nu inte fullt ut överblicka vilka konsekvenser detta för med sig vad gäller förberedelser med mera. På Efos projektsidor på inera.se kan du följa utvecklingen och hålla dig uppdaterad på vad som händer. Läs mer på Efos projektsida>

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan