Gå till innehåll

SITHS-kort som används för inloggning i Sambi-anslutna e-tjänster kan behöva bytas ut i förtid

Möjligheten att använda SITHS-kort för att logga in i Sambi-anslutna e-tjänster, som kräver e-legitimation med tillitsnivå 3 (LoA3) eller högre, kommer att upphöra efter den 30 juni 2020. Detta beslutade Sambis styrgrupp i somras.

Beslutet påverkar inledningsvis endast åtkomst till eHälsomyndighetens e-tjänster som innehåller information om patienters läkemedelsanvändning, men kommer att gälla samtliga e-tjänster med motsvarande tillitskrav (LoA3) när dessa anslutit till identitets- och behörighetsfederationen Sambi. Läs mer om Sambi

För att inte berörd personal ska förlora åtkomst till information är det nödvändigt att man i god tid före halvårsskiftet 2020 byter SITHS-kort med LoA2 till SITHS-kort med LoA3. Inera kommer att informera om när det kommer att vara möjligt att starta utbytet.

Bakgrund   

Sambis styrgrupp följer E-legitimationsnämndens fattade beslut om vilka e-legitimationer som är godkända. I väntan på att E-legitimationsnämnden skulle fatta ett beslut om Ineras begäran att godkänna SITHS som Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3, har ett interrimsgodkännande funnits i Sambi. När E-legitimationsnämnden nu beslutat att inte godkänna SITHS, har Sambis styrgrupp beslutat att häva det tillfälliga godkännandet för SITHS i Sambi.

Sambis styrgrupp är dock medvetna om den stora användningen och beroendet av Identifieringstjänst SITHS, och ger därför en dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med den 30 juni 2020. På det sättet hinner organisationer byta ut sina SITHS-kort innan de slutar gälla.

Observera att E-legitimationsnämnden har godkänt SITHS Type 3 CA v1 för tillitsnivå 3, men dessa certifikat används inte som personcertifikat på SITHS-kort, utan endast för SITHS funktionscertifikat.

Konsekvenser för användarorganisationerna

En konsekvens av Sambis beslut är att ett antal SITHS-kort måste bytas ut i förtid. SITHS-kortens certifikat är som längst giltiga till och med 8 maj 2022, men efter Sambis styrgrupps beslut måste alltså vissa SITHS-kort bytas ut redan den 30 juni 2020. Detta ökar användarorganisationernas kostnader i viss utsträckning, bland annat för inköp av nya kort.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan