Gå till innehåll

SITHS-kort som används för inloggning i Sambi-anslutna e-tjänster kan behöva bytas ut i förtid

Möjligheten att använda SITHS-kort för att logga in i Sambi-anslutna e-tjänster, som kräver e-legitimation med tillitsnivå 3 (LoA3) eller högre, kommer att upphöra efter den 30 juni 2020. Detta beslutade Sambis styrgrupp i somras.

Beslutet påverkar inledningsvis endast åtkomst till eHälsomyndighetens e-tjänster som innehåller information om patienters läkemedelsanvändning, men kommer att gälla samtliga e-tjänster med motsvarande tillitskrav (LoA3) när dessa anslutit till identitets- och behörighetsfederationen Sambi. Läs mer om Sambi

För att inte berörd personal ska förlora åtkomst till information är det nödvändigt att man byter från SITHS-kort till Efos-kort i god tid före halvårsskiftet 2020. Möjlighet att starta utbytet kommer att finnas från och med den 30 oktober 2018, då Efos lanseras.

Bakgrund   

Sambis styrgrupp följer E-legitimationsnämndens fattade beslut om vilka e-legitimationer som är godkända. I väntan på att E-legitimationsnämnden skulle fatta ett beslut om Ineras begäran att godkänna SITHS som Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3, har ett interrimsgodkännande funnits i Sambi. När E-legitimationsnämnden nu beslutat att inte godkänna SITHS, har Sambis styrgrupp beslutat att häva det tillfälliga godkännandet för SITHS i Sambi.

Sambis styrgrupp är dock medvetna om den stora användningen och beroendet av Identifieringstjänst SITHS, och ger därför en dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med den 30 juni 2020. På det sättet hinner organisationer byta ut sina SITHS-kort innan de slutar gälla.

Observera att E-legitimationsnämnden har godkänt SITHS Type 3 CA v1 för tillitsnivå 3, men dessa certifikat används inte som personcertifikat på SITHS-kort, utan endast för SITHS funktionscertifikat.

Konsekvenser för användarorganisationerna

En konsekvens av Sambis beslut är att ett antal SITHS-kort måste bytas ut i förtid. SITHS-kortens certifikat är som längst giltiga till och med 8 maj 2022, men efter Sambis styrgrupps beslut måste alltså vissa SITHS-kort bytas ut redan den 30 juni 2020. Detta ökar användarorganisationernas kostnader i viss utsträckning, bland annat för inköp av nya kort.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support