Aktuellt

SITHS-kort med SIS-certifiering utgår när lagret är slut

Det befintliga lagret av SITHS-kort med SIS-certifiering beräknas räcka till våren 2023, baserat på nuvarande beställningstakt. När lagret är slut kommer korttypen att utgå från sortimentet.

Vi har tidigare kommunicerat att SITHS-kort med SIS-certifiering kommer att utgå från sortimentet i samband med övergången till den nya SITHS eID-portalen, men nu kan det alltså bli så att det inträffar tidigare.

Grunden till beslutet att ta bort SIS-kort är, som vi tidigare har förmedlat, att SIS-kort bedöms ha kort återstående livslängd som en följd av utredningen Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14).

Status i ovanstående utredning är att Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har fått i uppdrag av regeringen att analysera möjligheterna för, och lämna förslag om, framtagande och drift av en statlig e-legitimation. Läs mer om uppdraget hos Digg.

Anledningen till beslutet att inte fylla på lagret är att vi inte vill riskera att ha ett kvarstående lager som vi inte kan nyttja.

Den kordprodukt som berörs är nummer 669 (tidigare 459 resp. 559).

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan