Aktuellt

SITHS Admin och Mina sidor i preprod stängs 14 juni 2023

Som tidigare har kommunicerats så kommer SITHS Admin och Mina sidor i preprod att stängas som ett första steg inför övergången till nya SITHS eID Portal. Datumet har nu fastställts till den 14 juni 2023. Den nya SITHS eID Portal i QA-miljö som kommer att ersätta nuvarande SITHS Preprod-miljö planeras att öppnas under senare delen av hösten 2023.

Detta medför följande:

  • Ineras kunder kommer inte att kunna beställa och hantera testkort, tilläggscertifikat till dessa och funktionscertifikat för testmiljöer under denna period.
  • Det kommer inte vara möjligt att spärra testcertifikat.
  • Statistik och loggar kommer att vara tillgängliga i läsläge.

Inera uppmanar alla organisationer som använder testkort och har funktionscertifikat för testmiljöer att snarast se över behovet för de kommande sex månaderna och beställa/förnya kort och funktionscertifikat som går ut under denna period.

Sista dag för beställning av testkort i SITHS Preprod är 7 juni 2023 klockan 17:00 och sista dag för beställning av funktionscertifikat för testmiljöer är 14 juni 2023 klockan 08:30.

I början av september planerar Inera att via en tillfällig rutin i undantagsfall ta emot kompletterande beställning av testkort och funktionscertifikat för testmiljöer. Denna rutin planeras gälla fram till dess den nya QA-miljön öppnas upp för Ineras kunder. Inera återkommer senare med detaljer om hur detta ska gå till.

Det är mycket viktigt att denna information snarast sprids till alla berörda, inklusive leverantörer som har lösningar anslutna till SITHS, samt att erforderliga åtgärder vidtas.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan