Gå till innehåll

Sil och Pascal på Mellansvenskt läkemedelsforum

Mellansvenskt läkemedelsforum är utbildningsdagar för läkare i Uppsala-Örebroregionen. Forumet ger förskrivare en evidensbaserad uppdatering av aktuella läkemedelsfrågor. Sil och Pascal är på plats i Uppsala de två dagar konferensen pågår.

Läkemedelsforumet vänder sig främst till förskrivare, framför allt läkare. På årets konferens den 31 januari och 1 februari deltar cirka 700 läkare, och det är arrangörerna nöjda med. Under dessa två dagar hålls korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska
frågor av praktiskt värde för vården. Man belyser och diskuterar hur och när
ett läkemedel bör användas på ett rationellt sätt. Utställare är läkemedelskommittéerna från regionen samt olika myndigheter.

Från Inera är Sil och Pascal på plats med varsin monter, och intresset från besökarna är bra.

 - Folk har kommit fram, tagit våra informationsblad, ställt frågor och vissa har även blivit instruerade på plats av oss i våra testmiljöer, berättar Azin Azadmehr från Pascal och Anton Brännlund från Sil.

BIld från Sils och Pascals monter från Mellansvenskt läkemedelsforum 2018Konferensen har stor betydelse för både Sil och Pascal eftersom man får träffa slutanvändarna ansikte mot ansikte.

För Sil är det viktigt att nå ut till slutanvändarna för att skapa kunskap om vilka källor som ingår i Sil. Det ger i sin tur slutanvändarna möjlighet att kunna påverka journalsystemen hos sig och implementera de källor de är intresserade av.

- Dessutom ser vi en möjlighet att kunna fånga upp behov av kunskapsdatabaser
som idag saknas, säger Birgit Eiermann, tjänsteansvarig för Sil.

För Pascals del ger konferensen en möjlighet att även få direkt återkoppling på den uppgradering som tjänsten gjort i sitt verktyg. Norma Jansson, som är tjänsteansvarig för Pascal, meddelar att monterbesökarna visat sin uppskattning efter den senaste uppdateringen i Pascal och är nöjda med den resa tjänsten har gjort.

 - Det finns även de som har klagat på att verktyget är krångligt och komplext. När vi började nysta i det, så insåg vi att det berodde på antingen kunskapsbrist i verktyget eller så bottnade missnöjet någon annanstans, till exempel det egna journalsystemet, berättar hon.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan