Gå till innehåll

Lokala införandeprojekt i startgroparna

Om drygt ett halvår är det dags för regionerna att börja ansluta till Ineras nya tjänst Screeningstöd livmoderhals. Med den kan en kvinna alltid kallas i rätt tid för cellprovtagning, oavsett om hon flyttat eller sökt vård utanför sin hemregion.

I början av september besökte projektet från Inera, Region Västmanland för ett möte med verksamheten som ska använda tjänsten.

- Det var ett bra möte, och positivt att det fanns utrymme för att avhandla frågor som rörde både verksamhet och teknik, säger Jenny Lithén, it-arkitekt på Region Västmanland.

Vid mötet, som gick av stapeln i det vackra Västerås gamla centrallasarettet, fanns många kompetenser på plats. Livmoderhalsscreening kräver många olika processer, och bakom alla dessa finns it-lösningar som måste integreras med tjänsten. Inera rekommenderar därför att alla regioner drar igång egna införandeprojekt med såväl it- som verksamhetsrepresentanter involverade.

Karin Rolfsdotter Dahlberg är vårdutvecklare och SVF-ansvarig i Region Västmanland, och har tidigare varit projektledare för att införa vårdprogrammet för prevention mot livmoderhalscancer. Även hon betonar vikten av att involvera alla delar.

- För mig var det värdefullt att höra hur den kliniska delen knyts ihop med de tekniska delarna för att få en optimal process även om de som ska provtas är ”mobila”, säger Karin Rolfsdotter Dahlberg.

Presentation och frågor

Mötet var en kombination av presentation och frågestund. Bland annat dryftades frågan hur det är bäst att ansluta.

- Det allra viktigaste just nu är att regionerna ser till att det finns utrymme i budget för nästa år, säger Elisabet Borg, projektledare på Inera. Både pengar och personal behövs!

- Vi måste börja titta på vilka av våra system som innehåller den relevanta informationen, och hur anslutningen till den nationella tjänsten ska gå till, säger Jenny Lithén.

- Det är superbra att få input från regionerna, säger Elisabet Borg. Vi kan se vad vi behöver skruva på för att underlätta införandena. Vi är gärna med och för dialog med regionernas leverantörer tillsammans med regionerna, för att hjälpa till med kravbilden.

- För min egen del var det bra att få en förståelse för rutinen vid utlämnandet. Och naturligtvis de mer praktiska detaljerna om status för tjänstekontraktet, piloterna och tidplanen, säger Jenny Lithén.

Inera fortsätter att träffa alla regioner som vill under hösten. Den som inte har bokat ett uppstartsmöte är välkommen att höra av sig till elisabet.borg@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan