Gå till innehåll

Satsning för att nå tredubblad användning i Stöd och behandling

Samtliga landsting och regioner har satt höga mål för tredubblad användning i 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling nästa år.

En utmaning är att ha tillräcklig kompetens i verktyget för att utforma och underhålla stöd- och behandlingsprogrammen. Därför satsar nu Inera på ett intensifierat arbete i nätverket för designerrollen.

- Designern är en viktig roll i arbetet med tjänsten, förklarar Anneli Uusitalo som rekryterats från Region Jönköping för arbetet i nätverket.

Designern ska behärska verktyget i plattformen och kan tillsammans med verksamheter, e-hälsostrateger, ledning och kommunikatörer se till att t.ex. ett stödprogram som byggs i Stöd och behandling fungerar enligt de mål som man sätter upp, förklarar hon. Men eftersom programmen innehåller olika media såsom text, bilder, filmer och videosamtal – så det är viktigt att designern som skapar innehållet även har förståelse för tillgänglighet och behov för olika användare. Vi jobbar just nu fram en guide för designers där mycket fokus ligger på just tillgänglighet och pedagogik.

Tillsammans med Anneli kommer även Björn Olars från Landstinget Dalarna att arbeta med Designnätverket. De är båda själva erfarna av designerarbete och införandeprojekt.

- I den utmanande rollen som designer måste man få tid och resurser från ledningen att lära sig och pröva sig fram i verktyget, men man behöver även erfarenhetsutbyte med andra, berättar Björn Olars.

Den främsta styrkan med nätverket är den samverkan som blir mellan landsting och regioner, Både erfarna och nya designers får dela med sig av sin kunskap - och ta emot nya erfarenheter från hela landet. I nätverket kommer vi underlätta detta med utmanande workshops, en regelbunden podd och dialog genom en gemensam projektyta – utöver de fysiska träffarna, förklarar han. Det handlar om ett ständigt lärande och i designnätverket är du ingen ensam eldsjäl, här har du alltid en kollega nära till hands.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan