Gå till innehåll

Säkerställ att ni har SITHS-kort i lager om det blir en andra våg av covid-19

Under covid-19-utbrottet i våras ökade beställningarna av SITHS-kort mycket kraftigt under en kortare period. Det var då svårt för vår leverantör att hänga med i de plötsligt ökade beställningsvolymer, vilket ledde till att bland annat akutsjukhus fick brist på reservkort.

För att undvika att beställningar ökar över produktionskapacitet vid en eventuell andra våg av covid-19, skulle vi behöva er hjälp med detta:

  • Säkerställ att ni under pandemiperioden har reservkortslager som räcker lång tid framöver, minst tre månader. Även om vi hoppas på det bästa är det bra att i det här läget förbereda oss för det värsta.
  • Fortsätt att förnya lager regelbundet för att hålla minst tre månaders lager så länge risken för en andra våg fortsätter. 
  • Lägg gärna tilläggsbeställningar de närmsta veckorna, för att det inte ska komma större beställningar mitt under semestertiden, då bemanningen hos vår leverantör är lägre. 

Bättre rustade om det händer igen 

Vi på Inera har också förberett oss bättre för att inte hamna i en liknande situation igen, om det nu skulle bli en andra våg. Under våren upparbetade vi bland annat en krisorganisation för kortleveranser, som vi kommer att hålla kvar vid fast med lägre aktivitet, för att ha beredskap och rutiner intrimmade om något skulle hända. Från leverantören har vi säkerställt att det finns beredskap för ökat antal skift samt att produktionen har effektiviserats. Dessutom har vi beredskap för att införa prioriteringar av beställningar om en ny krissituation skulle uppstå. 

Än så länge har det varit extremt få fall av misstänkt covid-19 bland de som arbetar med korten, vilket gör att det också finns en risk för stort sjukbortfall som kan komma att påverka produktionskapaciteten under en eventuell andra våg. Men oavsett vad som händer är vi bättre förberedda denna gång, vilket vi känner oss trygga med.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan