Gå till innehåll

Säker digital kommunikation testar ett nytt grepp för pilottester

Säker digital kommunikation, SDK, är ett arbete som ska ge kommuner, regioner och myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information mellan varandra. I början av november genomförde ett 30-tal personer direkt på plats tekniska pilottester tillsammans.

Testerna visade att konceptet för säker digital kommunikation fungerar, då två organisationer med olika typer av lösning kunde skicka och ta emot meddelanden på ett säkert sätt till varandra.

Projektet Säker digital kommunikation pågår 2018 - 2020. 2018 genomfördes en Proof of Concept. 2019 genomförs utveckling av gemensamma komponenter/tjänster och tekniska pilottester. Ett av de övergripande målen med pilotverksamheten 2019 är att SDK ska vara pilottestat med medverkande pilotaktörer, från projektets sida med fokus på teknik och säkerhet i testmiljö.

Utgångspunkten har varit att projektet och piloterna i möjligaste mån skulle samverka och skapa gemensamma och egna förutsättningar för att möta den övergripande tidplan och förväntat resultat.

Syftet med dagen var att:

  • Aktivt involvera användarorganisationer i verifiering av SDKs standarder och specifikationer
  • Stimulera samverkan över organisationsgränser/pilotkluster - hitta ett arbetssätt för "nationell" samverkan och tester och kratta för verksamhetspiloter/fortsatt införande
  • Utvärdera och säkra att anslutningsprocess och dokumentation möter behoven från de organisationer som ska använda konceptet

Under dagen genomfördes ett par testomgångar. Den första ägnades inledningsvis åt att lösa en del certifikatsproblem. Efter det kunde Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen framgångsrikt skicka och ta emot SDK-meddelanden i båda riktningarna och även hantera SDKs meddelandekvittenser.

- Det var första gången vi kunde se att två aktörer med olika typer av lösningar för meddelandetjänst kunde kommunicera med varandra. Det var en viktig milstolpe som uppnåddes för att verifiera att SDKs standarder och specifikationer ”funkar”, berättar Karin Lindh, testansvarig för pilottesterna.

I den andra omgången fortsatte testerna med att utbyta meddelanden med så kallad minimalt respektive maximalt innehåll, enligt SDKs innehållsspecifikation för meddelande hos Arbetsförmedlingen och Sundbybergs stad. De kunde även hantera kvittens, vilket bekräftar att SDK-meddelandet gått fram som det ska.

Avslutningsvis ägnades tid åt utvärdering som både piloter och projektet som federationsoperatör besvarade och som summeras i en gemensam testrapport. Detta ledde till många bra diskussioner och även inspel till fortsatt arbete 2020.

Sammantaget var det en lyckad dag, eller för att citera Per Holmner, Arbetsförmedlingen, 

 - Detta var en veritabel succé. Roligt att kunna konkretisera det vi håller på att utveckla, att det här blir verklighet. Det var mycket givande att sitta tillsammans.

De organisationer som deltog var Arbetsförmedlingen, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Sundbybergs stad, Värmdö kommun, StorSthlm, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Stockholm, Region Skåne, SDK-teamet och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Vad händer efter pilottesterna?

Testbädden är fortsatt öppen och vi fortsätter stötta piloterna och summera årets resultat och leveranser. Det berättar projektet mer om på ett informationsmöte den 11 december som även webbsänds.

Sedan går projektet in i 2020 med fokus på fortsatt stöd till organisationer som vill genomföra tekniska piloter, gemensamma verksamhetspiloter i produktionsmiljö samt en rad förvaltningsaktiviteter för att förbereda för breddinförande, beskriver Malin Domeij, projektledare för Säker digital kommunikation hos Inera.  

Om Säker digital kommunikation

Konceptet Säker digital kommunikation, SDK, går kortfattat ut på att ta fram gemensam infrastruktur och stödtjänster (t. ex, en gemensam adressbok), etablera gemensamma standarder för anpassning av organisationers olika system samt tillitsramverk m.fl. krav för anslutning till SDK. Konceptet är en federativ lösning, dvs. en organisation ansluter till federationen och kan sedan skicka säkra meddelanden till andra organisationer som också är med. Det bygger på ett EU-ramverk, CEF eDelivery, som för SDKs ändamål kompletteras och anpassas för att uppfylla krav på att kunna hantera känslig information. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan