Aktuellt

Så stöttar Inera införandet av Säker digital kommunikation

Ett femtiotal kommuner och majoriteten av regionerna befinner sig i anslutningsprocessen till tjänsten Säker digital kommunikation. För att underlätta arbetet driver Inera ett särskilt införandeprojekt. Ju fler aktörer som är anslutna och kan skicka känslig och sekretessbelagd information, desto större blir nyttan.

Det finns ett enormt behov av att kunna skicka känslig information säkert mellan kommuner, regioner och myndigheter. Idag används bland annat telefon, fax och bud som kommunikationskanaler. Tjänsten Säker digital kommunikation erbjuder ett digitalt, säkert och smidigt alternativ för att dela information.Ineras införandeprojekt för Säker digital kommunikation, SDK, har som avsikt att underlätta för de kommuner, regioner och myndigheter som vill ansluta till den nya infrastrukturen. Med rätt stöd kan anslutningsgraden öka och därigenom bidra till bättre service för invånarna.

– Vi är mitt i projektets gång och idag är det ett femtiotal kommuner och majoriteten av regionerna som befinner sig i anslutningsprocessen. Aktiviteter pågår löpande i form av workshops och frågeforum. Det erbjuds material för kommuner och regioner att ta del av, till exempel checklistor och vägledning. Vi kommunicerar och sprider kunskap om tjänsten genom flera olika kanaler och nätverk. Inera arbetar nära kunderna för att undanröja hinder, sprida goda exempel och koppla samman aktörer som har nytta av varandra, berättar Oskar Spanne, projektledare för införandeprojektet.

I tidigare pilotprojekt och workshops tillsammans med representanter från kommuner och regioner identifierades informationsutbyten som skulle kunna vara lämpliga att hantera med Säker digital kommunikation. Några exempel som listades var orosanmälan mellan skola och socialförvaltningen, läkarintyg mellan regional hälso- och sjukvård och socialtjänsten samt försörjningsstöd mellan kommunal hälso- och sjukvård och Försäkringskassan.

– Listan är en kartläggning av tänkbara informationsutbyten som sker mellan kommuner, regioner och myndigheter. Den är något som kommuner och regioner kan utgå ifrån vid ett första införande av SDK, säger Oskar Spanne.

Varje anslutande organisation behöver själva anskaffa viss teknik för att kunna ansluta till SDK. Man kan välja att utveckla själv eller att anlita en leverantör. Där det saknas tekniska förutsättningar för att ansluta på hemmaplan kan införandeprojektet hjälpa till. Införandeprojektet tillsammans med systemleverantörer säkerställer att regioner och kommuner utrustas med den teknik som behövs.

– Införandeprojektet stöttar kommuner och regioner som i något skede arbetar med införandet av SDK - vad de behöver göra inför och under anslutningsprocessen. Vi arbetar aktivt med att fler leverantörer ska medverka och att de som redan är med ska få bra förutsättningar. Ju fler som är med desto bättre blir det för kunden, säger Oskar Spanne.

För att uppmuntra till samverkan och kunskapsspridning följer projektet också anslutningsarbetet hos kommuner, regioner och myndigheter. Kommuners och regioners anslutningsstatus visualiseras i kartor beroende på var i anslutningsprocessen de befinner sig i. Det presenteras också en lista över de myndigheter som bedriver ett förberedande arbete att ansluta sig.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan