Aktuellt

2025-podden: Så får du hjälp hos 1177 i framtiden

Att invånare ska kunna ange sina symtom digitalt på 1177.se, automatiskt bli hänvisade till egenvårdsråd eller till ett digitalt vårdmöte, ta emot digitala kallelser och beställa provtagning och få svaret på 1177.se. Det är en del av det som utvecklas inom programmet Första linjens digitala vård. Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden, har gästat 2025-podden där hon berättar om hur nya digitala lösningar ska göra vården mer tillgänglig och minska vårdköerna.

Intervju med Sofie Zetterström om Första linjens digitala vård i 2025-podden

1177 Vårdguiden har länge fungerat som en nationell ingång, både via webben och telefonen, när man är sjuk och vill ha hjälp och rådgivning. Nu moderniseras 1177 Vårdguiden, genom ett program som kallas Första linjens digitala vård. Programmet startade på uppdrag av regionerna hösten 2018 och har sedan blivit en del av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner om god och nära vård. Inom programmet drivs ett antal projekt som bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning om God och nära vård. Invånare ska lättare få rätt vägledning när de har symtom, oro eller frågor och inte vet vart de ska vända sig, och vårdens resurser ska användas mer effektivt.

Målet för programmet är att viktig information om invånaren ska följa med genom hela processen från första kontakt till avslutat ärende, oavsett var och av vilka som vården ges. För att det ska fungera måste en nationell infrastruktur finnas på plats som gör det möjligt för digitala tjänster att fungera tillsammans, i ett ekosystem. Under 2021 kommer arbetet i programmet Första linjens digitala vård till stor del att fokusera på utveckling av bland annat en vidareutvecklad tidbokningstjänst, chatt och video i 1177 Vårdguiden samt digitalt stöd för hänvisning till rätt vårdnivå.

Läs mer om visionen E-hälsa 2025
Läs mer om programmet Första linjens digitala vård

Till toppen av sidan