Gå till innehåll

Riktad revision för HSA 2019

Samtliga HSA-ombud, vilka är cirka hälften av alla direktanslutna HSA-organisationer, kommer i september att få en revisionsenkät. Revisionen kommer att omfatta samarbetsavtal och rutiner för att upprätthålla informationen om tredjepartanslutna organisationer.

I tidigare års revisioner för HSA har HSA Förvaltning konstaterat att HSA-ombud (HSA-anslutna organisationer som registrerar information om andra organisationer i HSA) ofta saknar samarbetsavtal med tredjepartanslutna organisationer. Andra vanliga brister har varit att de saknar rutiner för att upprätthålla kvaliteten i informationen om de tredjepartanslutna organisationernas verksamheter och medarbetare. Dessa brister är mycket allvarliga, eftersom HSA-ombudet då har svårt att följa personuppgiftslagstiftningen (dataskyddsförordningen, GDPR). Det kan i vissa fall också göra så att den tredjepartanslutna organisationen inte kan följa patientdatalagen.


Mot bakgrund av detta väljer HSA Förvaltning att under 2019 genomföra en riktad revision som behandlar just detta område. Samtliga organisationer som registrerar information om andra organisationer i HSA, det vill säga agerar HSA-ombud, kommer under september månad att få svara på en enkät med frågor inom detta område. Eventuella brister som identifieras kommer att hanteras enligt ordinarie rutin för revision inom HSA.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan