Gå till innehåll

Revision 2018 och uppföljning från tidigare år

Vid 2018 års revision reviderades 17 anslutna producenter (informationsägande organisationer) och 2 anslutna konsumenter (tjänster). Revisionen omfattade bland annat registrering av vårdenheter; kontroll av legitimation, specialistkompetens och förskrivningskod; kontroll av värdemängder/syntax; avtal med tredjepartsanslutna organisationer och internrevision.

Vid revisionen identifierades 133 brister, varav 29 redan har åtgärdats. En av de granskade organisationerna hade inga identifierade brister! Den mest förekommande av de allvarliga bristerna var även i år att internrevision inte genomförts. HSA Förvaltning rekommenderar alla organisationer att varje år avsätta tid i kalendern för att genomföra sin internrevision.

I december 2018 ska reviderade organisationer skicka in sina åtgärdsplaner för hur de ska korrigera sina brister. Revisionsfrågorna samt en avidentifierad revisionsrapport finns publicerad på www.inera.se/hsa/dokument under rubriken Revision HSA och SITHS.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan