Gå till innehåll

Ny navigationsstruktur för inera.se

I arbetet med nya inera.se har vi tagit fram en ny navigationsstruktur, baserad på input från våra användare. Nya inera.se ska byggas under sommaren och publicering är planerad att ske i höst.

Som ett led i arbetet med att förbättra inera.se har vi gjort flera olika undersökningar, bland annat två navigationstester. 

Nu har vi sammanställt testresultaten och utifrån dem gjort justeringar av navigationsstrukturen.

Här nedan ser du tre bilder som visar hur lätt eller svårt det var för deltagarna att hitta svaren på frågorna vi ställde i testerna. Varje rad motsvarar en fråga.

Mörkgrön färg: hittade direkt
Ljusgrön: hittade men klickade mer än nödvändigt
Rött och orange: hittade inte
Grått: hoppade över frågan 

1 - Vi började med att testa navigationsstrukturen på nuvarande webbplats, och fick det här resultatet:

Bild på nollbasmätningen, vågräta staplar i olika färger

Sammanlagt hittade 43 % fram.

2 - Vårt nya förslag på navigationsstruktur gav det här resultatet:

Bild på resultat efter ny struktur, vågräta staplar i olika färger.

Här hittade 63 % fram.

3 - Efter justeringar baserat på testresultatet ser det nu ut så här:

Bild på testresultat, vågräta staplar i olika färger.

Nu hittar 73 % fram.

Det framgår alltså tydligt att det är betydligt lättare med den nya strukturen, men fortfarande finns möjlighet till ytterligare förbättring.

Något som är särskilt svårt att hitta är grupperingarna under Om Inera. Vi jobbar på att förtydliga där, och att länka till grupperingarna från andra relevanta delar av webbplatsen.

Vi hoppas också att ändrad rubriksättning ska göra det lättare att hitta resultat från våra utredningar och projekt.

Många har kommenterat och påpekat vikten av en bra sökfunktion, och vi kommer också att få en ny sökfunktion på nya inera.se.

Nya inera.se kommer byggas under sommaren och publiceras i höst, om det går som planerat.

Stort tack till alla användare som hjälpt oss genom att delta i testerna!

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan