Gå till innehåll

Detaljerad releaseinformation

Torsdagen den 27 september 2018 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18:00. Uppgraderingen beräknas vara klar senast klockan 22:00.

I releasen ingår ett antal förbättringar och korrigeringar. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.

Vid frågor avseende releasen, kontakta Ineras kundservice.

Korrigeringar och förbättringar

Inloggning

Svevac är nu anpassat så att användare även ska kunna logga in med Efos-kort (E-identitet för offentlig sektor). Startsidan i Svevac är uppdaterad i enlighet med detta.

Läs mer om Efos-projektet.

"Administrera projekt" visas inte om aktiva projekt inte finns vid upplägg av ny person

Förbättringsförslag från användare: Att inte komma till meny "Administrera projekt" vid upplägg av ny person, om det inte finns aktiva projekt i Svevac.

Nytta: Slippa extra knapptryck.

Förbättringen är implementerad i Svevac. Om aktiva projekt inte finns i Svevac kommer användaren inte till menyn "Administrera projekt" vid upplägg av ny person. Användaren navigeras automatiskt till menyn "Uppdatera person" och ett meddelande presenteras för användaren att personen är upplagd i Svevac:

Utskrift Personlogg rättad

Användaren kunde tidigare endast skriva ut första sidan i Personloggen oavsett vilken sida användaren tittade på när utskrift begärts. Nu skrivs den sida ut som användaren tittar på vid utskrift. Om användaren exempelvis står på sidan 3, så är det sidan 3 som skrivs ut. Står användaren på sidan 10, skrivs sidan 10 ut.

Aktiv person nollställs vid val av meny Ny person

Meny ”Ny person” används för att registrera nya patienter. När användaren väljer denna meny avslutas session för tidigare framtagen Aktiv person som användaren senast arbetade med (visas längst upp i vänstra hörnet).

Fel åtgärdat under Historik/ändra

Användare har rapporterat in att de haft problem att ändra vaccinationer för vissa
personer/patienter under Historik/Ändra. Felet berodde på ett felaktigt tidsformat för dessa
vaccinationer. Felet har nu åtgärdats och det går nu att ändra alla vaccinationer under
Historik/Ändra.

Förbättrade möjligheter till felsökning

Felhanteringen i Svevac har förbättrats så att det enklare ska gå att spåra när ett fel inträffar i
Svevac.

Vid fel genererar Svevac en felkod som visas för användaren i samma ögonblick som felet
inträffar. Denna kod underlättar att spåra felet.

Vi ber dig som användare att bifoga felkoden vid kontakt med Ineras kundservice. Lokal
support hos vårdgivaren bör be användarna om felkoden så att felkoden kan inkluderas i
ärenden som rapporteras till Ineras kundservice. Felkoden kan bifogas ärendet som skärmklipp alternativt kan användaren skriva av koden och bifoga ärendet.

Observera att vid försök att återskapa felet skapas varje gång en unik felkod, så om användaren inte har skrivit upp koden första gången kan man upprepa aktiviteten igen och ny unik felkod kommer att genereras för samma fel.

Ny kryssruta under meny Lista användare (roll administratör, samordnande)

Under "Lista användare" har en kryssruta lagts till för att användaren ska kunna välja att få en lista med endast aktiva användare. Knappen är ikryssad som standard och vill du se alla
användare, även de som är inaktiva, klickar du bort bocken i rutan.

För samordnande på region/landstingsnivå kan svarstiderna förbättras genom att låta valet "Visa endast aktiva användare" vara ikryssat.

Utskrift under "Lista användare" rättad (roll administratör, samordnande)

Antalet aktiva användare som visades på utskriften stämde inte överens med antalet aktiva användare som visades på skärmen. Svevac kunde räkna en användare flera gånger vid utskrift om användaren hade flera roller. Detta är nu rättat, så att summan av antal aktiva användare i utskrift och i Svevacs webbgränssnitt stämmer överens.

Lägga till användare (roll administratör, samordnande)

Ett fel har medfört att det varit möjligt att lägga upp flera användare med samma personnummer i Svevac. Felet inträffade endast om användaren som redan existerade var inaktiv i Svevac. Nu kan en användare inte läggas upp flera gånger med samma personnummer (oavsett om användaren är aktiv eller inaktiv). Om användaren redan finns i Svevac får administratören ett meddelande om detta:

Om du får felmeddelandet, gå först till meny ”Roller” för att tilldela användaren en roll på en
eller flera enheter och därefter till meny ”Ändra användare” för att vid behov uppdatera
användarens profil i Svevac.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan