Gå till innehåll

Rekordmånga läser sin journal via 1177 Vårdguiden

Fler och fler loggar in på 1177.se för att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården. Bara under 2018 har det gjorts tio miljoner inloggningar.

Sedan årsskiftet kan invånare i hela landet använda tjänsten, som nu har över två miljoner unika användare. Vilken slags information man kan få tillgång till varierar fortfarande över landet. Målet är att år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård.

- Det är positivt att allt fler invånare upptäcker möjligheten att i lugn och ro kunna läsa sin patientjournal via 1177.se. Det ökar möjligheten till att bli delaktig i vården och få inflytande över sin hälsosituation, säger Sofie Zetterström, vice VD för Inera, ett bolag som koordinerar och utvecklar digitala tjänster på uppdrag av Sveriges landsting, regioner och kommuner.

Forskning och undersökningar visar att invånare tycker att de har stor nytta av tjänsten, känner sig bättre förberedda inför sitt läkarbesök och mer informerade om sin egen hälsa. 

Röster om e-tjänsten journalen via 1177 Vårdguiden:

- Jag har haft mkt nytta av journalen, bland annat har den hjälpt mig att hålla redan på vad som sas under besöket, när nästa tid bokats samt att jag såg när jag sökt för samma sak tidigare...faktiskt för flera år sen. (invånarsynpunkt)

- Journal via nätet är ett utmärkt och nödvändigt redskap för att öka delaktigheten, göra patienten välinformerad för att lättare kunna delta i planeringen och besluten kring sin vård. Det uppstår ofta brister i kontinuiteten i vården idag och journalen blir då extra viktig även för patienten, säger Peter Augustinsson, chefsläkare i Landstinget Sörmland.

Fakta om journalen via 1177 Vårdguiden

  • Invånare loggar in i journalen via säker inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster med Bank-ID
  • Tjänsten gör det möjligt att läsa sin journal direkt från vårdgivarens system via säkra kanaler
  • Man kan läsa sina barns journaler upp till barnet fyller 13
  • Man får tillgång till sin journal via nätet från det man fyller 16 år
  • Man kan låsa sin journal och då kan man inte läsa den via nätet. Funktionen är utvecklad för att skydda personer som av olika skäl är i ett utsatt läge.
  • Läs mer om Journalen

Journalen via 1177 Vårdguiden förvaltas av Inera, som utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av landsting, regioner och kommuner. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan