Aktuellt

Region Skåne först ut med nya digitala kallelser via 1177.se

Nu är det möjligt för vårdgivare att på ett enkelt och flexibelt sätt skicka digitala kallelser till vårdbesök via 1177.se. Det innebär minskade kostnader och administration för vården och enklare hantering för invånaren. Region Skåne är först ut att införa den nya tjänsten.

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Region Skåne.
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Region Skåne.

1177 Inkorg är en del av 1177 Vårdguidens e-tjänster, där invånaren tar emot meddelanden från vården. Sedan årsskiftet kan vårdgivare ansluta sina kallelsesystem direkt till tjänsten och har på så sätt bättre kontroll över kallelser som skickas till invånare. Invånaren kan från den digitala kallelsen om- eller avboka en redan bokad tid, boka en ny tid eller länkas vidare till andra tjänster som regionen erbjuder, som till exempel digitala vårdmöten.

Enligt beräkningar som Inera har gjort kan tjänsten spara över 200 miljoner kronor per år genom minskade kostnader för material och porto. Antalet uteblivna vårdbesök beräknas minska till ett värde av uppåt 900 miljoner kronor per år när om- och avbokning blir enklare. Beräkningarna förutsätter att alla regioner inför digitala kallelser och att minst 60 procent av invånarna väljer att få dem digitalt. 

Inera har ett särskilt stöd för införande av digitala kallelser via 1177 Inkorg i regionerna under året. Flera regioner har redan satt igång arbetet och längst har Region Skåne kommit.

- Vi ser stora vinster med digitala kallelser eftersom invånare snabbt kan se sin bokade tid och kan av- och omboka själva om tiden inte passar. Man får bättre överblick och det ökar tillgängligheten. Självklart kommer det finnas personer som även fortsättningsvis behöver kallelser på papper, men över 80 procent av Skånes invånare har loggat in på 1177 Vårdguiden. Region Skåne har sedan ett par år skickat digitala kallelser till de som önskar, med den nya tjänsten kommer vi gradvis utöka antalet system som skickar digitala kallelser. Det sparar dessutom både miljö och arbetsinsatser i vården, säger Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Region Skåne.

1177 Inkorg är avsedd för kommunikation mellan en enskild invånare och en ansvarig mottagning, kopplad till ett vårdärende. Både regionala och privata vårdgivare med vårdavtal kan ansluta sina kallelsesystem till 1177 Inkorg. När ett meddelande skickas till 1177 Inkorg sker överföringen på ett säkert sätt genom att innehållet krypteras. Invånaren blir notifierad om att det har kommit ett meddelande och läser det genom att logga in på 1177.se och välja Inkorg. Verksamheten kan anpassa kallelserna för det aktuella sammanhanget och lägga in länkar till information och tjänster så att invånaren kan agera direkt från meddelandet exempelvis hälsodeklarationer via 1177-tjänsten Formulärhantering. Verksamheten kan också följa upp att invånaren har läst meddelandet. 

Invånaren har all kommunikation med vården sparad och organiserad i trådar för olika ämnen på ett och samma ställe. Det är enkelt att agera på information i meddelandet, och man slipper pappershantering, postgång och risken för att kallelser kommer bort. Med tjänsten får invånaren en meddelandetjänst som endast innehåller information som är relevant för egen hälsa från mottagningar som man har en relation till. Vården kan på sätt lättare nå invånaren i bruset av meddelanden och notifieringar.

Läs mer om 1177 Inkorg på inera.se.

Så här kan en digital kallelse se ut.
Till toppen av sidan