Aktuellt

Region Gotland live med Säker digital kommunikation

Region Gotland är sedan förra veckan live med Ineras tjänst Säker digital kommunikation och kan nu skicka känslig och sekretesskyddad information digitalt.

Inera har sedan början av 2022 stöttat regioner och kommuner i deras anslutningsarbete till tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, i ett särskilt införandeprojekt. Ineras införandeprojekt syftar till att uppmuntra samverkan, underlätta anslutningsprocessen med stödjande material och sprida goda exempel. Ju fler aktörer som är anslutna och kan skicka känslig och sekretesskyddad information, desto större blir nyttan.  

Under året har man kunnat följa regioners, kommuners och myndigheters anslutningsstatus – var de befinner sig i processen samt vilka verksamheter och informationsutbyten som är tilltänkta. Majoriteten av regionerna, ett sjuttiotal kommuner och sju myndigheter befinner sig just nu i anslutningsprocessen till tjänsten. 

Region Gotland ansvarar för hälso- och sjukvård, men också för kommunala funktioner som skola, socialtjänst och äldreomsorg. Sedan en vecka tillbaka är regionen ansluten till SDK och kan nu skicka meddelanden på ett säkert digitalt sätt. De tilltänkta informationsutbytena är framför allt remisser och annan patientinformation mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och skola.  

– Det är så roligt att få berätta att Region Gotland är live med SDK! Det har varit en lång resa men äntligen är de anslutna till den gemensamma infrastrukturen, säger Paola Sunnhagen, verksamhetsspecialist på Inera.

Till toppen av sidan