Gå till innehåll

Referensarkitektur grunddata och katalog presenterades på Vitalis

Arbetet med att ta fram en referensarkitektur för grunddata och katalog har nu kommit till slutfasen. På Vitalis höll projektledaren Marcus Claus en uppskattad föreläsning om referensarkitekturen, inom spåret för semantik och informatik.

Under våren har projektet presenterat resultatet av sitt arbete för de interna och externa referensgrupperna, som också fått komma med synpunkter som tas emot och bearbetas nu. Den interna referensgruppen består av sakkunniga från Ineras berörda tjänsteförvaltningar och flera projekt, bland annat Första linjens digitala vård, samt SKL, e-Hälsomyndighetens GIMVO-projekt och Region Stockholm. Den externa referensgruppen består av medlemmarna i arkitekturråden för regioner och kommuner.

Referensarkitekturen bygger på både internationella och svenska ramverk, och tillämpning av standarder och etablerade metoder. Den kommer, när den är fastställd, att stödja de som arbetar med hantering av grunddata om organisation, person, tjänst och kontaktuppgifter av olika slag. Den kommer också att vara ett stöd vid kravställning, utveckling och upphandling av it-system som används för att utbyta sådan information, samt vid förvaltning och framtagande av kataloglösningar. Referensarkitekturen  är inte specifik för en viss domän, som exempelvis hälso- och sjukvård, utan ska kunna användas av Ineras alla intressenter som utgångspunkt för utveckling av verksamhets- och domänspecifika lösningar.

Mer om projektet och referensarkitekturen

Läs mer om projektet Referensarkitektur grunddata och katalog

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan