Gå till innehåll

Rak och öppen dialog på E-hälsomyndighetens dag om nationell läkemedelslista

Den 26 oktober deltog både Inera och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på en heldag som E-hälsomyndigheten ordnat för landstingens och regionernas representanter i arbetet med den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten berättade hur de tänker driva arbetet, och fick input från besökarna kring de ganska många delar som behöver förtydligas.

Dagen präglades av en väldigt rak och öppen dialog. Alla var överens om att införandet av en nationell läkemedelslista är ett svårt uppdrag som E-hälsomyndigheten fått, och att det krävs mycket samarbete om det ska kunna genomföras.

Representanterna från landstingen och regionerna uttryckte viss irritation över att lagen och lösningen inte täcker deras behov. Det som främst kritiseras är att de läkemedel patienten får direkt i vården, så kallade rekvisitionsläkemedel, inte ingår i den nationella läkemedelslistan. Det kommer fortsätta att få kritik till dess man hittar en lösning.

Just det kan E-hälsomyndigheten inte göra så mycket åt i dagsläget, eftersom lagen inte omfattar mer än förskrivna och uthämtade läkemedel, men på något sätt måste frågan ändå leva vidare.

En annan viktig fråga var också varför E-hälsomyndigheten bestämt sig för att skapa en egen
webbingång i stället för att vidareutveckla Pascal, så att den tjänsten kan hantera alla e-recept. Idag används Pascal bara för så kallade dospatienter.

Att utveckla en webbingång ingår i E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag, men på mötet var det tydligt att användarna inte vill se ett upplägg med ordinarie journalsystem, Pascal plus ytterligare en webbingång. Inera och SKL kommer därför att fortsätta diskutera frågan om Pascal, vilket även E-hälsomyndigheten ser positivt på.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan