Gå till innehåll

Projektet Säker digital kommunikation påverkar hantering av HSA

På Inera bedrivs, i samverkan med SKL och SKL Kommentus, projektet Säker digital kommunikation. Syftet med projektet är att erbjuda ett alternativt sätt att kommunicera känslig information av mer ostrukturerad karaktär, som till exempel fritext och dokument av olika slag.

Mer konkret handlar det om att ersätta dagens kommunikation via fax, brev, telefon eller ”osäker” e-post både inom och mellan olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, med flera. Målet med projektet är att Sverige under 2020 ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligfinansierad verksamhet.

Projektet ser beröringspunkter med HSA då det gäller adressboken för säkra mottagaradresser. Här är det viktigt att betona att denna adressbok endast ska omfatta organisation och publika kontaktytor, som funktionsbrevlådor. Adressboken ska i möjligast mån vara frikopplad från den detaljerade linjeorganisationen och den ska inte innehålla några personuppgifter. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan