Gå till innehåll

Projektet Säker digital kommunikation går in i slutfasen inför breddinförande

Projektetapp 2020 för Säker digital kommunikation, SDK, säkrades i mars i och med styrgruppens godkännande av årets projektplan. I år ligger huvudfokus på att verksamhetspiloter ska genomföra både tekniska och verksamhetsinriktade pilottester. Erfarenheterna från piloterna kommer att ge viktiga insikter att lämna över till kommande förvaltning och inför breddinförande under 2021.

Projektet Säker digital kommunikation bryter till stor del ny mark när det gäller hur offentliga organisationer och privata utförare ska kunna kommunicera. Målet är att Sverige ska ha en nationell och standardiserad förmåga till säkert digitalt informationsutbyte mellan offentliga aktörer, inklusive privata utförare av offentligt uppdrag. Det kan till exempel vara inom vård, socialtjänst och skola. Det innebär att definiera ett gemensamt sätt att överföra känslig information på ett enhetligt, säkert och överenskommet sätt.

Piloterna

Pilotorganisationerna är användarorganisationer från kommuner, regioner och en statlig myndighet.

Verksamhetspiloterna är indelade i kluster i syfte att de ska kunna testa flöden av SDK-meddelanden mellan sig inom olika verksamhetsområden. I dagsläget finns verksamhetspiloter inom Värmland och Skåne som vill testa flöden mellan region och kommuner inom hälso- och sjukvård, Stockholmskommuner som ska testa inom socialtjänst, Arbetsförmedlingen och Skövde kommun som ska testa inom arbetsmarknadsområdet, samt därutöver Sveriges Kommuner och Regioner. Dessutom tillkommer några tekniska piloter som fortsätter sina tester från förra året.

Leverabler och förvaltningsaktiviteter

Under året kommer förberedande förvaltningsaktiviteter inför breddinförande att genomföras. Projektet kommer även att vidareutveckla gemensam infrastruktur och stödtjänster som består av SDK Adressbok, SDK Testklient och SDK Testbädd (extern testmiljö) och SDK PROD (produktionsmiljö). Centralt är även att vidareutveckla SDKs anslutningsprocess samt att ge förslag på stöd som behövs för kommuner, regioner och statliga myndigheter för att stimulera snabbare och enklare anslutning till SDK.

SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, genomför en upphandling av ramavtal

Parallellt och i samverkan med SDK-projektet genomför SKI en ramavtalsupphandling av tjänster för anslutning till SDK. Upphandlingens syfte och mål är både att bidra till att etablera en leverantörsmarknad och att underlätta för upphandlande myndigheter att ansluta till SDK. Mer information om ramavtalsupphandlingen finns på SKIs hemsida.

Mer information om SDK, pilotverksamheten, och huvudsakliga leverabler finns på projektets öppna informationssida i verktyget Confluence. Informationen på sidan uppdateras löpande. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan