Gå till innehåll

Projekt Ny plattform webbtjänster

Fokus i projektet Ny plattform webbtjänster ligger på ett teknikskifte till en ny och gemensam plattform för åtta mycket välanvända nationella webbplatser. Tjänsterna ger invånare och vårdpersonal tillgång till information om hälsa- och sjukvård. De är mycket välbesökta och utgör en viktig del av Sveriges e-hälsa.

De aktuella tjänsterna som kommer att ligga på den nya plattformen är 1177.se, Hitta och jämför vård, UMO, Youmo, Rådgivningsstödet webb och portal, Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård. Plattformen byggs för att för att säkerställa att den tekniska lösningen håller långsiktigt genom att ge stabilitet ur ett drifts-, förvaltnings- och utvecklingsperspektiv och för att det ska finnas möjligheter till vidareutvecklingen i framtiden. Bland annat ska det vara enklare att addera nya tjänster. Webbplatsernas redaktörer får ett nytt och modernt webbpubliceringsverktyg som gör det enklare att arbeta, det blir mer överskådligt och lättare att hitta. Slutanvändare, det vill säga vårdpersonal och invånare, kommer att få en modernare användarupplevelse med exempelvis förbättrade förutsättningar för att tillgodogöra sig innehåll utifrån till exempel funktionsvariation eller skärmläsning.

UMO och Youmo ligger först i tidplanen med produktionssättning i den nya plattformen innan sommaren. Funktion och koncept är färdigutvecklat och test- och migreringsarbetet är i slutfasen. Sajterna som följer är Rikshandboken i barnhälsovård och Vårdhandboken där de tekniska miljöerna är etablerade och ett krav-, koncept- och designarbetet pågår. För 1177.se, Hitta och jämför vård och Rådgivningsstödet arbetas en ny navigeringsstruktur fram och krav och designarbete har precis startat.

Läs mer om status för migreringsarbetet, robotlösningen som ska underlätta arbetet samt håll dig uppdaterad om det senaste under fliken "Aktuellt" som finns på projektsidan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan