Gå till innehåll

Produktionssättning av Pascal 2.3 är framskjuten

Produktionssättningen av Pascal version 2.3 som var planerad till den 17 november 2019 har skjutits fram. Det nya datumet är istället den 19 januari 2020.

Pascal 2.3, som produktionssätts den 19 januari, kommer att nyttja eHälsomyndighetens nya autentiseringslösning "Säker åtkomst". Det innebär att läkare med förskrivningsrätt genom förordnande, till exempel AT-läkare, samt icke-legitimerad vårdpersonal behöver en ny utökad yrkeskod i HSA för att kunna fortsätta använda Pascal. Den nya autentiseringslösningen innebär också att Pascals alternativa inloggning med SMS försvinner.

Den ändrade tidplanen för produktionssättningen ger därmed mer utrymme för HSA-administratörer att genomföra de viktiga förändringar i HSA som krävs i och med den nya autentiseringslösningen. Användare av SMS-inloggning får också längre tid på sig att övergå till inloggning med SITHS-kort.

Innan den 19 januari, då Pascal 2.3 produktionssätts, måste den lokala HSA-förvaltningen på respektive region, kommun, vårdgivare, se till att attributet "utökad yrkeskod" (occupationalCode) kompletteras med rätt värde för berörda personer. Därför är det viktigt att förmedla denna information till de HSA-ansvariga.

De berörda användarna som behöver kompletterande uppgifter i HSA är

  • AT-läkare, behöver utökad yrkeskod: AL (AT-läkare).
  • Läkare inom och utanför EU/ESS/Schweiz, behöver utökad yrkeskod: LF (läkare med förordnande).
  • Vikarierande examinerade läkare och medicinstuderande, behöver utökad yrkeskod: LF (läkare med förordnande).
  • Ej legitimerad vårdpersonal som vill kunna förbereda och hantera dospatientuppgifter, behöver utökad yrkeskod: AD (administratör av dospatientuppgifter).

För fullständig behörighetsinformation och vilka egenskaper som krävs i HSA se dokumentet Funktionsbehörighet Pascal 2.3 v1.0 (Excel)

Fler dokument inför produktionssättningen av Pascal 2.3 kommer att samlas under Förhandsinformation om Pascal 2.3.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan