Aktuellt

Privata utförare kan ta del av Säker digital kommunikation

Snabbare hantering av brådskande ärenden, effektivare service för invånare och säker digital hantering av sekretessklassad information. Det är några av vinsterna med Ineras tjänst Säker digital kommunikation. Nu kan även privata organisationer med offentlig finansiering ansluta till tjänsten.

Ineras tjänst Säker digital kommunikation, SDK, är en digital infrastruktur som ersätter traditionella former av informationsdelning, exempelvis fax, brev och telefoni. Tjänsten möjliggör för regioner, kommuner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade organisationer att utbyta sekretessklassad information säkert, korrekt och smidigt utifrån gemensamma spelregler. Nyttorna är framförallt snabbare ärendehantering och effektivare service för invånare, då ledtiden för att utbyta information förkortas väsentligt. Eftersom SDK främst används för känslig information såsom personuppgifter och vårdplaner, sker informationsutbytet digitalt och kräver tvåfaktorsautentisering.  

Idag befinner sig majoriteten av regionerna, ett hundratal kommuner och sju myndigheter i anslutningsprocessen till tjänsten. Sedan mitten av januari kan även privata organisationer med offentlig finansiering beställa tjänsten och påbörja anslutningsprocessen.  

Det handlar till exempel om friskolor, privata vårdcentraler och sjukhus samt privata aktörer inom hemtjänsten som nu kommer kunna utbyta känslig information på ett smidigare sätt, säger Paola Sunnhagen, verksamhetsspecialist för SDK på Inera. 

Fortlöpande stöd från införandeprojektet

Sedan början av 2022 har Inera tillhandahållit ett särskilt införandeprojekt med avsikt att fler organisationer ansluter till tjänsten. Projektet ger löpande stöd till anslutande organisationer genom bland annat checklistor, workshops och kontinuerliga informationsmöten. Införandeprojektet kommer fortsätta under våren 2023 och Paola Sunnhagen berättar om fler inplanerade initiativ för att stödja de organisationer som är intresserade av att ansluta.  

För att förenkla upphandlingen för regioner och kommuner har vi möjliggjort för leverantörer att gratis testa sina system i SDK Öppen testmiljö fram till årsskiftet. Utifrån kravspecifikationer gällande teknik och informationssäkerhet kan leverantörers mjukvara bli godkända och därmed effektiviseras organisationers anslutning avsevärt, inte minst för mindre organisationer som inte har möjlighet att hantera allting själva, säger Paola Sunnhagen.  

För att kunna ansluta till SDK behöver organisationen även utse en administratör som ska föra in och förvalta informationen lagrad i SDK Adressbok. Adressboken används av alla anslutna organisationer för att hitta rätt mottagare.  

Från och med 1 februari erbjuds även utbildningar för administratörer i SDK Adressbok. Syftet med utbildningarna är att säkerställa en enhetlig hantering av adresserna och därigenom bidra till att de blir lättare att hitta mottagare i adressboken, säger Paola Sunnhagen.  

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan