Gå till innehåll

Personuppgiftincident bedömd med låg risk

I början av november 2018 uppstod en personuppgiftsincident kopplad till HSA och 1177.se. Detta rörde sig om en person som avmarkerats för visning för allmänheten i HSA, men som fortfarande visades på sin verksamhets kontaktkort på 1177.se.

Den efterföljande utredningen visade att det inte rörde sig om känsliga personuppgifter, utan endast om namn och titel. Det visade sig också att i stort sett endast personer som varit involverade i felsökningen sett uppgifterna.

Utifrån detta gjorde Inera samt berörd vårdgivare bedömningen att denna personuppgiftincident hade låg risk och ingen anmälan behövde göras till Datainspektionen. Vi väljer dock att informera om detta då det kan vara svårt att känna igen en personuppgiftsincident.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan