Aktuellt

Patrik Sundström ny tillförordnad vd för Inera

Ineras styrelse har kommit överens med vd Peter Arrhenius om att han lämnar uppdraget som Ineras vd.

– SKR-koncernen går nu in i en ny fas, där det behövs ett ännu tydligare fokus på tjänster och stöd till Sveriges kommuner och en ny agenda för regionernas samverkan. Ineras roll är helt avgörande i den utvecklingen. Styrelsen kommer att rekrytera en ny vd, som kan ta vid i det arbetet, säger Eva Fernvall, ordförande i Ineras styrelse.

Peter Arrhenius har varit Ineras vd sedan 2020. Under den tiden har regionernas samverkan inom digitalisering stärkts och användningen av Ineras tjänster ökat kraftigt. Inte minst spelade Inera en samhällsviktig roll under pandemin, med 9,6 miljoner invånare som använde 1177 och de inloggade tjänsterna.

– Peter har utvecklat bolaget till en professionell och kundorienterad organisation och personligen bidragit i verksamhetsutvecklingen av regionernas hälso- och sjukvård genom digitalisering. Han har som vd byggt upp långsiktiga och goda kundkontakter, förbättrat ekonomistyrningen och den interna strukturen samt också förbättrat Ineras tekniska robusthet och leveransförmåga, säger Eva Fernvall.

– Jag vill rikta ett stort tack till Ineras ägare och kunder för ett fantastiskt fint samarbete under dessa tre år. Tillsammans har vi åstadkommit mycket. Jag vill även tacka Ineras duktiga och engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att digitalisera den svenska välfärden, säger Peter Arrhenius.

Ineras styrelse har beslutat att utse Patrik Sundström som tf vd för Inera från den 7 juni 2023.

– Patrik har tackat ja till att gå in som tf vd och leda Inera under en mycket expansiv tid. Patrik har en bred kompetens inom digitaliseringsområdet, han är en erkänd kraft och har ett ovärderligt kontaktnät såväl i regioner och kommuner som i myndigheter och andra organisationer. Hans kunskap om hur både kommuners och regioners behov och förutsättningar ser ut kommer vara värdefull för Ineras fortsatta utveckling, säger Eva Fernvall.

Patrik har många års erfarenhet av att leda SKR:s arbete för att utveckla välfärdens digitalisering. Han är jurist och har tidigare arbetat inom Regeringskansliet. Han har ett antal nationella uppdrag, bland annat är han ledamot i regeringens Digitaliseringsråd och ingår i Beredningsgruppen för Vision e-hälsa.

Patrik Sundström, vd Inera.
Patrik Sundström, tf vd Inera. Fotograf Hans Alm.

– Jag har arbetat nära kollegorna på Inera i många år och har sett förmågan att leverera när det gäller. Det finns ett stort engagemang i hela organisationen. Jag ser fram emot att få bidra till att ta Inera till en ny nivå. Vi ska vidareutveckla det redan framgångsrika arbetet inom regionernas hälso- och sjukvård och tillsammans med regioner och kommuner bygga upp en kapacitet som kan leverera nytta till medborgarna inom flera välfärdsområden. Inera ska ha en nyckelroll i välfärdens digitala omställning, säger Patrik.

Tillsammans med Patrik Sundström kommer också Monica Skagne, med erfarenhet från Växjö kommun och flera roller från näringslivet med verksamhets- och affärsutveckling, att ansluta som strategisk rådgivare åt Patrik.

Patrik och Monica lånas ut från SKR till Inera tills det finns en permanent vd-lösning på plats. Rekryteringsprocessen påbörjas omedelbart.

Till toppen av sidan