Gå till innehåll

Pascal nytt

Under våren 2018 händer det mycket inom Pascal. Tjänsten kommer att driftsätta en ny release, byta driftleverantör och medverka i Ineras kundforum.

Driftsättning av release 2.1

Pascals nästa release 2.1, kommer att driftsättas den 14 april 2018.

Pascal version 2.1 kommer att bli betydligt mindre omfattande än de senaste releaserna, vi återkommer med mer information om innehållet.

Precis som vid tidigare releaser kommer det finnas möjlighet att delta på webinarer. Det kommer även finnas uppdaterad dokumentation och filmer på det som är nytt i releasen.

Schema och instruktion för webinar finns här

Byte av driftleverantör

Den 5-6 maj 2018, kommer Pascal byta driftleverantör.

Övergången till den nya driftleverantören betyder att Pascal får nya underliggande IP-adresser. Det innebär att alla organisationer måste lägga till dessa i sina godkända adresser för att användarna skall komma åt Pascal efter migreringen. För de organisationer som har som standard att tillåta alla IP-adresser blir detta inte ett problem.

Driftleverantörsbytet är senarelagd mot hur det var planerat ursprungligen, men det ger längre tid att öppna upp för de nya IP adresserna.
Närmare migreringen kommer det att sättas upp en testsida där användarna kan kontrollera om de kommer åt de nya IP-adresserna för att på så sätt kunna fånga upp vart man ännu inte gjort nödvändiga justeringar. 

Observera att ni inte ska stänga de gamla IP adresserna när de nya öppnas!

Adresserna på internet är:
https://www.eordinationpascal.se
https://siths.eordinationpascal.se
https://sms.eordinationpascal.se

164.40.178.0 port 80 och port 443
164.40.178.1 port 80 och port 443

Adresserna på sjunet är:
https://www.eordinationpascal.sjunet.org
https://siths.eordinationpascal.sjunet.org

81.89.154.161 port 80 och port 443
81.89.154.162 port 80 och port 443

Kundforum 22 mars

Den 22 mars  2018, håller Inera ett kundforum där bland annat Pascal medverkar.

Kundforumets fokus är journal och läkemedelstjänster för vårdgivare och medverkande är bland annat Pascal, NPÖ, Sil och Journalen.
Målet med dagen är att dela information kring förvaltning och utvecklingen kring tjänsterna samt tillsammans arbeta med frågeställningar kring dessa och vänder sig till er som ansvarar för kommunikation. Det vänder sig även till dig som arbetar med förvaltning, utveckling samt strategiska vägval kopplade till vad dessa tjänster erbjuder.
Agendan kommer bland annat bestå av miniseminarier om lägesbilden och var vi är på väg samt en gemensam blick mot visionen. Det kommer även finnas tillfälle att diskutera kring utformning av kundforum och önskemål om ämnen.

Dag: 22 mars 2018
Tid: Klockan 09:30 – 16:15
Plats: Saturnus Konferens Slussen AB, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm
Anmäl sker via programrådet och vill du eller någon annan gå, skall ni kontakta er programrådsrepresentant.

Listan över programsrådsrepresentant finns på denna sida

Läs mer om Ineras kundforum

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan