Gå till innehåll

Pågående arbete med SITHS

Arbetet med att kontinuitetssäkra SITHS för att säkerställa att tjänsten fortsatt uppfyller våra kunders behov och myndigheters krav enligt kvalitetsstämpeln Svensk e-legitimation, har pågått de senaste månaderna.

Vi är nu i stort sett klara med kravarbetet och arbetar med de sista detaljerna med lösningsförslaget för en ny PKI-struktur med SHA2. Den nya PKI-strukturen skapar förutsättningar att utfärda e-legitimationer inom SITHS som uppfyller kraven på tillitsnivå 3, vilket kommer att behövas för att bland annat kunna logga in i eHälsomyndighetens tjänster efter den sista juni 2020.

Vi inför också nya kortprodukter som motsvarar de som vi planerade att använda för Efos. Vi ser också över hanteringen av publika certifikat och fortsätter diskussionerna kring mobila inloggningsmetoder med vår befintliga leverantör för SITHS Admin. Vi tar vara på delar av sådant vi redan tagit fram inom Efos och anpassar till SITHS. Mer information om detta kommer.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan