Gå till innehåll

På gång i Hjälpmedelstjänsten

Vi har genomfört en teknisk release, vi påminner om handboken, att det finns en FAQ plus att vi bjuder in till grundutbildningar både för sjukvårdshuvudmän och leverantörer.

Ny teknisk release

Vi arbetar hela tiden för att få den nya plattformen att fungera bättre. Tisdag 7 maj genomfördes en ny teknisk release. Releasen omfattade flera förbättringar och åtgärder av buggar. En av de förbättringar som infördes är att kundunika produkter och artiklar numera är sökbara under Sök. En annan ändring är att hanteringen av produkter, artiklar och prislistor via Excel har optimerats.

Fullständiga release notes finns tillgängliga på startsidan i Hjälpmedelstjänsten i rutan Aktuell information. 

Handbok och FAQ

Vi vill slå ett slag för Handboken, som finns på inera.se. Hnadboken nås som även via knappen ”Hjälp” inne i Hjälpmedelstjänsen från huvudmenyn - under figuren uppe i det högra hörnet i tjänsten. Hnaboken går också att skriva ut.

Handboken uppdateras kontinuerligt med ny information, kolla därför gärna i den innan du tar kontakt med Ineras kundservice.

Det finns även en FAQ man kan titta i, som ligger på webben. Även den uppdateras kontinuerligt. FAQ finner du här.

Vi vill också informera om en ny förkortad version av handboken, särskilt framtagen för och riktad mot förskrivare finns nu tillgänglig. Den finner du här.

Utbildning

Inera erbjuder återigen ordinarie grundutbildningar i tjänsten för nya användare.
Nästa planerade grundutbildningstillfälle för leverantör är tisdag 4 juni klockan 13:00 – 17:00, via Skype.

Nästa planerade grundutbildningstillfälle för sjukvårdshuvudman är tisdag 11 juni klockan 13:00 – 17:00, via Skype.

Här kan du läsa mer om utbildningar och skicka in anmälan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan