Gå till innehåll

Ombudsfunktionen tas bort i Journalen

Den 7 juni 2018 kommer ombudsfunktionen att tas bort i Journalen i enlighet med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens strider ombudsfunktionen som finns i e-tjänsten Journalen mot patientdatalagen. Domstolen anser att lagen lämnar endast utrymme för en vårdgivare att tillåta patienten få direktåtkomst till vårdgivarens journaluppgifter om patienten – inte någon annan.

Ombudsfunktionen fungerar på så sätt att en patient via e-tjänsten Journalen kan tilldela ett ombud, t.ex. en anhörig, rätten att få direktåtkomst till patientens alla eller vissa journaluppgifter under en begränsad tid.
I Journalen registreras med automatik vem som loggat in och tagit del av uppgifterna. Tilldelningen kan avslutas av patienten eller av ombudet själv. Patienten kan även få hjälp av en administratör hos en vårdgivare att dela journalen med valt ombud.

- Med anledning av domen kommer vi att ta bort ombudsfunktionen. Sveriges Kommuner och Landsting och Inera arbetar tillsammans för att få till stånd en reglering i patientdatalagen som tillåter ombudsfunktionen eftersom att det är en funktion som underlättar för många som till exempel har äldre föräldrar och andra närstående som behöver stöd och hjälp i vårdprocessen, säger Maria Pettersson, enhetschef för Journalen på Inera.

- Vi vill också förtydliga att Högsta förvaltningsdomstolens dom inte påverkar negativt legala ställföreträdares möjlighet att få direktåtkomst till patientens journaluppgifter, t.ex. utökad tillgång för vårdnadshavare att få direktåtkomst till sina barns journaluppgifter från 13 år. Förmyndare eller god man kan få tillgång till journalen via ombudsfunktionen och den enskilde själv kan få tillgång till journalen före 16 år om behov finns, tillägger hon.

För frågor:

Mia Pettersson, enhetschef och ansvarig för e-tjänsten Journalen på Inera, 076-125 19 77

Fakta om Journalen

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånare att läsa sin journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Tjänsten är en del av 1177 Vårdguiden och finns just nu i alla landsting och regioner.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan