Gå till innehåll

Om nytt läkarintyg och sekretess i Webcert

Läkarintyg FK7263, som länge varit det dominerande intyget, fasas nu ut och ersätts av FK7804. Eftersom det funnits frågetecken kring sekretessmarkerade personuppgifter i Webcert berättar vi också om dessa.

Utfasning av läkarintyget ”FK7263”

Försäkringskassan kommer att fasa ut läkarintyg FK7263 och ersätta det med FK7804. Därför kommer det från 29 maj inte längre gå att skapa utkast eller utfärda nya läkarintyg av FK 7263 i Webcert.

Det innebär att funktionerna "Förnya" och "Ersätta" inte längre finns kvar för dig som når Webcert via ditt journalsystem. Den befintliga och inkommande ärendekommunikationen för intyget kommer dock fortfarande att visas upp i Webcert. Du kan skicka och svara på administrativa meddelanden men inte på kompletteringsbegäran. Får du en kompletteringsbegäran som kräver att du svarar med ett nytt intyg ska du istället utfärda ett nytt intyg av typen ”läkarintyg för sjukpenning FK 7804”.   

De befintliga utkast du har för FK7263 kan inte längre redigeras eller signeras. Har du däremot signerade intyg som ännu inte skickats till Försäkringskassan kan du fortfarande skicka dem.

Om du använder Webcert med journalsystemet Cosmic kommer du även i fortsättningen att få frågor och svar för FK7263 i Webcert. 

Så hanteras sekretessmarkerade personuppgifter i Webcert

I Försäkringskassans intyg behandlas all personliga data som om patienten har sekretessmarkerade personuppgifter. Därför har namn- och adressuppgifter för samtliga Försäkringskassans intyg tagits bort.

När du utfärdar intyg för patienter med sekretessmarkerade personuppgifter hanterar vi alltså bara personnummer. På så sätt går det inte att särskilja intyg för patienter med sekretessmarkerade personuppgifter från intyg utfärdade på andra patienter. Namn visas fortfarande upp i Webcert, tillsammans med en indikation om att patienten har sekretessmarkerade personuppgifter, för att underlätta för läkare under intygsutfärdandet. 

I dagsläget är det Försäkringskassans intyg som kan utfärdas för patienter med sekretessmarkerade personuppgifter i Webcert.

Om du som intygsutfärdande läkare har sekretessmarkerade personuppgifter finns det stöd även för detta i Webcert. När du ska utfärda ett intyg kommer det upp en varning som informerar om riskerna och berättar vilka uppgifter som kommer att stå på intyget. Du kan sedan själv välja om du vill fortsätta använda Webcert för att utfärda intyg. Den information som följer med intyget är ditt namn och vårdenhetens kontaktuppgifter, dessa uppgifter syns även i loggar och loggutdrag.

Vill du inte signera med ditt namn kan du som alternativ ändå författa ett intygsutkast och låta en annan läkare på vårdenheten signera intyget.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan