Gå till innehåll

Ökad nöjdhet med 1177 Vårdguiden på telefon

Nöjdheten hos användarna av 1177 Vårdguiden på telefon mäts varje höst, 2018 svarade 4122 på enkäten. Samtliga 4122 hade nyligen ringt in till tjänsten och fått rådgivning av en telefonsjuksköterska. Resultat presenteras på nationell nivå och per region/landsting.

Resultat från 2018 visar återigen upp en mycket hög nöjdhet, och NKI-värdet ökar från 82 år 2017 till 83 2018. Värden över NKI 75 innebär att användarna/kunderna anses mycket nöjda.

Den främsta orsaken till nöjdheten är den trovärdighet som användarna tillskriver telefonsjuksköterskans råd. Störst förbättringspotential finns för telefonkön, som ofta upplevs för lång.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan