Gå till innehåll

Ökad användning av Rådgivningsstödet webb i kommuner

Flera kommuner inför Rådgivningsstödet webb i sina verksamheter i år. Längst har Ljungby kommun kommit där personalen i hemsjukvården började använda Rådgivningsstödet webb redan i maj.

- Ökad patientsäkerhet och mer likvärdig vård är de största nyttorna vi ser med att använda Rådgivningsstödet webb, berättar Charlotta Siljedahl som ansvarar för införandet av Rådgivningsstödet webb inom hemsjukvården i Ljungby.

Omvårdnadspersonalen i socialförvaltningen, till exempel personliga assistenter eller personal i hemtjänsten, kan dygnet runt ringa en sjuksköterska som tar emot och bedömer vilka åtgärder som behövs. Till sin hjälp har hen Rådgivningsstödet webb vars symtombaserade medicinska information underlättar att bedöma olika ärenden och avgöra om till exempel en sjuksköterska behöver åka ut till ett äldreboende eller inte.

- Samtalen från omvårdnadspersonalen kan röra allt från andningsbesvär eller lågt blodsocker till plötslig buksmärta eller huvudvärk, säger Charlotta Siljedahl.

 Sjuksköterskorna i hemsjukvården har tillgång till Rådgivningsstödet webb både via bärbar dator och via mobiltelefon, men än så länge används det mest vid den stationära arbetsplatsen. Under september har en andra utbildningsinsats i Rådgivningsstödet webb gjorts och snart har all personal i hemsjukvården i Ljungby fått utbildning.

- Det tar tid att införa ett nytt arbetssätt, men till nästa sommar hoppas vi Rådgivningsstödet webb är en naturlig del i arbetet, säger Charlotta Siljedahl.

Lena Gerdin, tjänsteansvarig på Inera för Rådgivningsstödet webb, säger att två kommuner till påbörjar införanden av Rådgivningsstödet webb inom kort och att ytterligare fler är på gång.

- På Inera.se finns information om Rådgivningsstödet webb, men vi är också ute på mässor och konferenser och demonstrerar Rådgivningsstödet webb. På Kundforum i Stockholm City Conference 23 - 24 oktober har Inera bjudit in representanter för kommuner, landsting och regioner som kan få Rådgivningsstödet webb demonstrerat, säger Lena Gerdin.

- På Sjuksköterskedagarna 20 - 21 november i Stockholm kommer vi också att visa hur Rådgivningsstödet webb kan användas.

Se filmen där Rådgivningsstödet webb demonstreras på Sjuksköterskeföreningens konferens med temat ”Att förbereda professioner för framtidens vård”.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan