Gå till innehåll

Nytt telefonisystem gör videosamtal möjliga

Nu har telefonisystemet för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon bytts ut till en modernare kontaktcenter-lösning. Det nya systemet har stöd för kommunikationskanaler som chatt, video och bild.

- Det här är en viktig del i realiseringen av målbilden för programmet Första linjens digitala vård, säger Kim Nordlander programledare Första linjens digitala vård.

Det nya telefonisystemet är en förutsättning i projektet 1177 Vårdguiden på telefon - nya kanaler. Projektet är ett av flera projekt som drivs inom programmet Första linjens digitala vård och syftar till att utvärdera hur nya kanaler och verktyg kan öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon och förbättra sjuksköterskornas möjligheter att bedöma vårdbehovet och hänvisa mer rätt. Kim Nordlander förklarar:

- Programmet har utformat teknisk lösning för bild och video i kontaktcentret, och tillsammans med ett antal regioner arbetat fram piloter som kommer att gå skarp drift efter sommaren. Först ut som piloter blir region Västmanland som testar bild och region Skåne och Västra Götaland som testar video. Vi har lagt mycket tonvikt på att kunna följa upp och värdera resultaten av piloterna för att se om bild och video bidrar till förväntade nyttor samt för att veta hur lösningarna eventuellt behöver vidareutvecklas och skalas upp så att samtliga verksamheter inom 1177 Vårdguiden på telefon kan använda verktygen.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan