Gå till innehåll

Nytt gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal för SKL-koncernen

Den 18 december presenteras ett nytt koncerngemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus och Inera AB.

Det nya avtalet ersätter de tidigare individuella avtal respektive organisation haft och syftar till att bli nytt standardavtal för alla personuppgiftsbiträdesförhållanden som kommuner, landsting och regioner är part av.

Det nya avtalet har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från de tre organisationerna. Arbetsgruppen har under hösten 2018 haft en omfattande dialog med representanter från Svenskt näringsliv och en rad branchorganisationer för att få en heltäckande bild av leverantörernas syn på avtalet, och deras synpunkter har varit värdefulla i arbetet med det slutgiltiga utformandet av det nya avtalet.

Avtalet finns tillgängligt för nedladdning via länkarna nedan.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Mall för den personuppgiftsansvariges instruktion för behandling av personuppgifter

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan