Gå till innehåll

Senaste nytt från Svevac, januari 2018

Om ny release, decentraliserad behörighetsadministration och att två projekt i Svevac har avslutats.

Release 25 januari

Torsdag 25 januari 2018 kommer en ny release av Svevac, som omfattar ett antal förbättringar och korrigeringar.

Uppgradering av Svevacs produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas vara klar senast kl. 22.00.

I releasen ingår ett antal förbättringar/korrigeringar: 

  • Biverkansrapportering från Svevac till Läkemedelsverket upphör
  • SMS-inloggning upphör
  • Förändringar på startsidan
  • Registrering av informationsmottagare vid utskrift av personlogg
  • Backspace fungerar nu i kommentarsfältet vid registrering av vaccination och PPD-test
  • Bättre svarstider vid ny ordination

Länk till releaseinformation.

Behörighetsadministration decentraliseras

För att få säkrare hantering av behörigheter och för att få en följsamhet till Socialstyrelsen föreskrifter*, kommer behörighetadministrationen i Svevac att decentraliseras. Behörighetsadministration i Svevac (lägga upp/ändra användare samt lägga upp/ändra/ta bort roller) utförs till stor del idag av Ineras Kundservice.

Från och med 1 april 2018 kommer Ineras Kundservice hjälpa till med att lägga upp administratör eller regional samordnare. Vid förfrågningar avseende användare med andra roller kommer vi att hänvisa till organisationens lokala administratör eller regionala samordnare.

Alla vårdgivare uppmanas därför att redan nu se över att det finns administratörer för varje enhet som kan hjälpa till med behörighetsadministration. Saknas administratör kan vårdgivaren vända sig till regional samordnare för upplägg av administratör alternativt beställa administratör från Ineras Kundservice här

En befintlig användare kan se vem som är administratör och regional samordnare, för enheten som användaren är inloggad på, genom att i Svevac gå in under sidan Administration » Min Enhet

Till stöd för lokal administratör och regional samordnare finns idag en manual samt utbildningsmaterial som på ett mer lättillgängligt och snabbt sätt visar hur man administrerar användare och roller.

  • Administratörsmanual finns tillgänglig mitt på startsidan efter inloggning i Svevac samt här
  • Utbildningsmaterial finns tillgängligt här. 

*Av 2 kap. 6 § i SOSFS 2008:14 (Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården) framgår att vårdgivaren ansvarar för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att personalens behörighet begränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård. Av föreskriften framgår också att vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och uppföljning av behörigheter.

Projekt i Svevac har avslutats

Projekt ”HPV uppföljning” och projekt ”Svevac” avslutades i Svevac 31 december 2017. Folkhälsomyndigheten, som ansvarat för projekten, har beslutat att uppföljningen inte ska fortsätta. För närvarande finns inga projekt aktiva i Svevac.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan