Gå till innehåll

Nytt om statistik, Rehabstöd och Webcert

Nytt är bland annat att Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning bytt namn till Intygsstatistik, att rehabkoordinatorer får lättare att arbeta i Rehabstöd och att läkare nu kan få behörighet "rehabkoordinator".

Nyheter i Statistiktjänsten

Statistiktjänsten blir Intygsstatistik!

Statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning har bytt namn till Intygsstatistik. Du hittar den fortfarande på webbplatsen statistik.intygstjanster.se så om du har ett bokmärke i din dator behöver du inte göra några ändringar. Namnbytet kommer av att statistiken breddas, till exempel så lyfts nu statistik över ärendekommunikation in i tjänsten och fler intygstyper visas upp.

Ärendekommunikation i Intygsstatistik

Från och med 20 mars kommer statistik om den ärendekommunikation som sker kring läkarintyg som skickas till Försäkringskassan med i Intygsstatistik. Det finns fem typer av ärendekommunikation och du kan se statistik för alla dessa. Det gör det möjligt att exempelvis se hur stor del av intygen som får kompletteringar och att kunna följa upp detta.

Nytt utseende i Intygsstatistik

För att underlätta översikten för dig som användare har designen i Intygsstatistik uppdaterats. Till exempel har nya områden kommit med i vänstermenyn och vyerna för nationell-, landstings- och verksamhetsstatistik flyttats till flikar längst upp på sidan.

Se filmen om designändringarna i Intygsstatistik här (2,13 min).

Fyra intygstyper i Intygsstatistik

Fyra olika intygstyper visas nu i Intygsstatistik. De intyg som visas är de som utfärdats elektroniskt.
De intyg som nu införs i Intygsstatistik är:

  • Läkarintyg för sjukpenning
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Läkarutlåtande för sjukersättning

För att göra statistiken bättre kommer FK 7263 att sammanfogas med nya intyget FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning. Det är inte säkert att din enhet börjat utfärda de nya intygen ännu men tids nog fylls data på och kommer att ge värde för dig som användare.

Film om Intygsstatistik finner du här.

Nyheter i Rehabstöd

Visa upp hela intyget i Rehabstöd

Du kan nu visa upp hela intyget direkt i Rehabstöd och slipper gå mellan journalsystem och Rehabstöd när du jobbar med en patient. Intyget hämtas med hjälp av Webcert vilket innebär att det kommer ske en loggning enligt Patientdatalagen på dig som använder Rehabstöd. Detta innebär inte att intyget måste vara utfärdat i Webcert.

Film om visa intyg i Rehabstöd finner du här.

Filtrera fram slutdatum för sjukfall

Nu finns ett nytt filter där du kan filtrera på slutdatum för sjukfallet som intyget ingår i. Du kan välja ett intervall genom att klicka på två olika datum, eller ett enskilt datum genom att klicka på samma datum två gånger. Du kan till exempel använda funktionen inför semestertider och då filtrera fram vilka sjukfall som tar slut när den intygsutfärdande läkaren är ledig. På så sätt får du bättre möjlighet att förbereda och planera inför semestern.
Så här fungerar filterfunktionerna i Rehabstöd, se filmen här.

Intyg som är ersatta eller kompletterade sorteras bort

För det nya läkarintyget för sjukpenning (FK 7804) kommer de intyg som blivit ersatta eller kompletterade sorteras bort från Rehabstöd. När intygsutfärdande läkare väljer att ersätta ett intyg så visas bara det nya, ersättande intyget i Rehabstöd. Det här gäller alltså endast för FK7804 och inte för FK 7263.

Läkare kan få behörigheten "rehabkoordinator"
Nu är det möjligt för dig som läkare att få samma behörighet som en rehabkoordinator i Rehabstöd. Det är alltid ansvarig verksamhetschef eller motsvarande som tilldelar dig den behörigheten. Du kan då se alla pågående sjukfall på enheten, inklusive sina egna. Om du som läkare har olika behörigheter på olika enheter kommer du informeras om detta när du loggar in.

Nyheter i Webcert

Sekretessmarkering för användare.

Personal med sekretessmarkering som utfärdar intyg i Webcert möts nu av en varningsruta när de utfärdar intyg. Varningsrutan ger information om vilka uppgifter om dem som kommer att synas på intyget samt finnas i loggar och loggutdrag. Användaren kan då själv välja om hen vill använda Webcert för att utfärda intyg. Varningsrutan visas både vid inloggning med SITHS-kort och med e-legitimation.

Alternativet för dessa läkare, om de inte vill signera med sitt namn, är att författa endast intygsutkast och låta en annan läkare på vårdenheten signera intyget. Om användaren väljer avbryt får användaren inte tillgång till Webcert.

Kontrollfunktion att vårdenheten finns ansluten hos Inera.

Nu införs en kontrollfunktion att den vårdenhet som utfärdar intyg via Webcert finns anmäld till Inera och tillhör Ineras tjänsteplattform. Kontrollfunktionen införs för att se till att både drift och funktionalitet fungerar som det ska. För att exempelvis vårdenheter och kopplade enheter ska få statusuppdateringar från Webcert eller kunna hantera ärendekommunikation med Försäkringskassan måste lokala systemförvaltare informera Inera om de nya vårdenheterna. Annars är risken att handläggningen av patienternas sjukpenningärenden hos Försäkringskassan fördröjs.

Du som är ansvarig beställare hos ansluten vårdgivare genomför en beställning i Ineras beställarstöd. Kontrollen görs endast för de vårdgivare som har integrerat sitt journalsystem med Webcert. Funktionaliteten kommer att aktiveras samtidigt som utrullning tillsammans med ett integrerat landsting för att säkerställa korrekt funktionalitet.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan