Gå till innehåll

Nyheter från Hjälpmedelstjänsten

Om ny teknisk release, handbok, frågor och svar och utbildning.

Vi arbetar hela tiden för att få den nya plattformen att fungera bättre. Fredag 22 februari genomförde vi en extrainsatt release för att åtgärda ytterligare fel och buggar.

Releasen omfattade flertalet buggfixar som berör både kunder och leverantör. Förändringarna som genomfördes under releasen:

  • Leverantör kan nu ange minuspriser på prislisterader, både via inläsning med Excel och direkt i gränssnittet 
  • Leverantör kan nu lägga till utgångna artiklar i prislistor, både via inläsning med Excel och direkt i gränssnittet
  • När artikel tidigare sattes som utgången av leverantör blev alla prislisterader som artikeln förekom i automatiskt inaktiva. Nu är det fixat så att det istället först skickas en begäran om inaktivering till kund som kund får godkänna innan raderna blir inaktiva
  • När leverantör sätter en artikel som utgången får leverantör numera möjlighet att välja om prislisterader som artikeln förekommer i också ska inaktiveras. En begäran om inaktivering skickas då till respektive kund
  • När leverantör sätter en produkt som som utgången så får leverantör numera möjlighet att välja om prislisterader som artiklar baserade på produkten förekommer i också ska inaktiveras. En begäran om inaktivering skickas då till respektive kund
  • I Excelfilen som används för hantering av produkter/artiklar har kolumnen ”Inaktivera rader” lagts till så att leverantör får möjlighet att välja om prislisterader artikeln förekommer i också ska inaktiveras. En begäran om inaktivering skickas då till respektive kund när inläsningen är genomförd
  • Vid utläsning av Excelfiler fanns tidigare en time-out gräns på 5 minuter. Alla excelfilsgenereringar som tog längre tid än 5 minuter avbröts och ingen fil genererades. Nu är time-out-gränsen höjd till 20 minuter.

OBS För leverantörer! Tänk på att Excelfiler för hantering av produkter/artiklar som lästs ut innan 22 februari inte kommer att kunna läsas in i systemet nu, eftersom Excelfilen har konfigurerats genom tillägget av kolumnen ”Inaktivera rader”. För att hantera produkter/artiklar via Excel, vänligen läs ut en ny fil.

Nästa release är planerad till andra halvan i mars månad.

Handbok och FAQ

Vi vill slå ett slag för Handboken som finns inera.se. Den nås som även via knappen ”Hjälp” under figuren uppe i det högra hörnet i tjänsten. Handboken uppdateras kontinuerligt med ny information. Det senaste tillägget i handboken handlar om problem man kan stöta på vid inläsning av Excelfiler samt hur man kan åtgärda dessa.

Kolla därför gärna i handboken först innan Kundservice kontaktas.

Det finns även en FAQ man kan titta i som ligger på webben. Även FAQ:n uppdateras kontinuerligt. FAQ:n finner du här.

Vi vill även informera om att en ny förkortad version av handboken särskilt framtagen och riktad mot förskrivare hos kund finns nu tillgänglig. Den finner du här.

Utbildning

Inera erbjuder återigen ordinarie grundutbildningar i tjänsten för nya användare.

Nästa planerade grundutbildningstillfälle för leverantör är torsdag 28 mars klockan 13:00 – 17:00, via Skype.

Nästa planerade grundutbildningstillfälle för sjukvårdshuvudman är torsdag 4 april klockan 13:00 – 17:00, via Skype.

Här kan du läsa mer om utbildningar och skicka in anmälan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan