Aktuellt

Nya installationspaket för Windows-appen

Den 20 oktober släpptes nya installationspaket för version 2.0 av SITHS eID-appen för Windows, för att lösa installationsproblem av MD-paketeringen för SITHS eID.

Version 2.0 av SITHS eID-appen lanserades i oktober och släpptes då i flera olika installationspaket, som kan användas beroende på vilka behov organisationen har.

Installation av de så kallade MD-paketen orsakade problem för en del användare och därför släpps nu nya varianter av de paketen. MD står för Minidriver och är den lösning som gör det möjligt att fortsätta använda autentiseringslösningar baserade på mTLS när Net iD Enterprise avvecklas.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan