Gå till innehåll

Nya och ändrade formulär och blanketter

Nytt bland annat om tobaksvaror, cirkusdjur, sällskapsdjur, häst och pälsdjur samt brandskydd.

Nytt formulär och blankett

Ansökan om försäljning av tobaksvaror (partihandel)

Ändrade formulär och blanketter

Miljö och hälsa

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Enligt nya lagen om tobak och liknande produkter ska en anmälan göras till kommunen innan försäljning påbörjas.

Anmälan om inbesiktning av cirkusdjur

Ny föreskrift från Jordbruksverket gällande cirkusdjur (SJVFS 2019:4).

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

Ansökan om försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

Enligt nya lagen om tobak och liknande produkter ska en ansökan skickas till kommunen innan försäljning får påbörjas.

Den tidigare anmälan är ändrad till ansökan och vi har ändrat enligt de rekommendationer och blanketter som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

Ändrar även i blanketten för tjänstedirektivet.

Ansökan om godkännande för förevisning av djur

Ny föreskrift från Jordbruksverket gällande djurhållning i djurparker m m (SJVFS 2019:29).

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

Ansökan om tillstånd avseende hund

Ny föreskrift från Jordbruksverket gällande tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur (SJVFS 2019:27).

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

Ansökan om tillstånd avseende häst

Ny föreskrift från Jordbruksverket gällande tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur (SJVFS 2019:27).

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

Ansökan om tillstånd avseende katt

Ny föreskrift från Jordbruksverket gällande tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur (SJVFS 2019:27).

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet 

Ansökan om tillstånd avseende sällskapsdjur (utom hund och katt)

Ny föreskrift från Jordbruksverket gällande tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur (SJVFS 2019:27).

Ändrat även i blanketten för tjänstedirektivet.

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Tillägg av information om avgift i formuläret.

Omsorg och stöd

Handräckningsbegäran enligt LVM

Ändring i informationstexten, tillägg Kriminalvården.

MF-protokoll för utredning av faderskap

Rättelse gällande underskrift för mannens uppgifter.

S-protokoll för utredning av faderskap

Tillägg av fält för Vårdnadshavare under Uppgift om barnet.

Tjänstedirektivet – blanketter på svenska/engelska

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor/Application for permit for handling inflammable goods (pdf)

Tillägg av uppgift om vad ansökan avser samt förändring av tillstånd.

Ny klassindelning avseende hantering av vätska samt tillägg om flampunkt.

Ändring och tillägg av bilagor.

Påminnelse om avvecklingen av E-blankettjänsten

Som vi tidigare informerat om i vårt nyhetsbrev avvecklas E-blankettjänsten 31 december i år. Under hösten går vi ut med mer information om hur avvecklingen ska ske. Från 1 juli sker inga uppdateringar i tjänsten.

Ingen abonnemangsfakturering sker under hösten.

Sommarhälsningar

E-blankettjänsten

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan