Gå till innehåll

Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster på ny plattform

Efter en lyckad produktionssättning i början på juni öppnades personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster enligt plan. Det innebär att vårdpersonalens sida av e-tjänsterna, där man kommunicerar med patienten och hanterar patientens ärenden, nu finns på en helt ny plattform.

Den nya plattformen stödjer möjligheten att möta de många önskemål som finns kring utveckling. Önskemålen är en naturlig följd av att Invånarnas förväntningar på individualiserade och tillgängliga kontaktvägar till hälso- och sjukvården ökar i takt med att samhället digitaliseras allt mer. Mer än sex miljoner invånare har någon gång loggat in för att använda e-tjänsterna på 1177.se och fler väntas göra det.

- Vi har etablerat en helt ny teknisk plattform som stödjer behovet av framtida utveckling. Den bygger på arkitektur och teknisk infrastruktur som är modern och mer flexibel. Den nya plattformen gör det också möjligt för regionerna att vara mer oberoende av den nationella förvaltningen, eftersom vissa funktioner har decentraliserats, säger Anna Dahlström, Ineras projektledare för plattformsbytet.

Projektarbetet har pågått under drygt två år och det är många som varit involverade, inte minst regionernas representanter i arbetsgruppen. Särskilt värdefulla har de som stöttat projektet under införandearbetet varit.  

- Det är mer än 140.000 anställda inom vården som kan ha kontakt med sina patienter via e-tjänsterna. Våra regionala kollegor i införandegruppen har kontinuerligt bidragit med kunskap och insikter för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för alla dem som dagligen jobbar i 1177 Vårdguidens e-tjänster, säger Anna Dahlström.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan