Gå till innehåll

Ny tjänst Sebra - biverkningsrapportering

Tjänsten Sebra - biverkningsrapportering är ett behandlingsstöd vid läkemedelsbiverkning som också tillåter digital rapportering av läkemedelsbiverkningar från hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket. Region Uppsala, som varit med och testat tjänsten, är först ut med att använda den och nu pågår förberedelser för att kunna påbörja breddinförande.

Syftet med Sebra är att ge ett stöd för vård och behandling vid läkemedelsbiverkning som även kan underlätta och effektivisera rapportering av läkemedelsbiverkning från hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket.  

Ökad biverkningsrapportering är bra för patientsäkerheten och folkhälsan i Sverige och Europa genom att Läkemedelsverket får större underlag för att utreda, följa upp och få mer kunskap om effekter av läkemedel med målet att läkemedel ska vara säkra under hela livscykeln.

Så fungerar Sebra - biverkningsrapportering

Tjänsten består av en webbapplikation som nås via kundens journalsystem där det är möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att:

  • skapa ett utkast på biverkningsrapport där information om patienten och rapportören/användaren fylls i automatiskt.
  • hämta information om patientens läkemedel och diagnoser som finns journalförd inom eller, med patientens samtycke, utanför användarens vårdgivargräns genom sammanhållen journalföring.
  • Ändra automatiskt ifylld information.
  • Lägga till eller ta bort information.
  • Förhandsgranska rapport.
  • Skicka rapport till Läkemedelsverket.

Planering för breddinförande

Projektet Biverkningsrapportering, etapp 2, avslutades vid årsskiftet och tjänsten Sebra – biverkningsrapportering är i förvaltning. Under våren fortsätter anpassningar av Sebra inför ett breddinförande och Inera påbörjar även arbete med att ta fram en plan för hur ett breddinförande ska gå till. Regionerna är välkomna att kontakta Inera med önskemål om tidpunkt för start av införande och meddela kontaktpersoner ute i regionen. Följ länken nedtill för kontakt om Sebra - biverkningsrapportering.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan