Gå till innehåll

Ny strategi för Inera

Vid årsstämman den 17 juni fastställdes Ineras nya strategi. Bolaget ska fokusera på att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden genom att tillhandahålla gemensam digital infrastruktur och arkitektur.

Den nationella digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för både nationellt informationsutbyte och för både kommuner, regioner och leverantörer att skapa effektiva och innovativa lösningar. 1177 är en infrastruktur med både nationellt och regionalt perspektiv. 1177 har nödvändiga stödjande strukturer och lösningar för att skapa en kanal för vården och omsorgen, samt invånaren att utbyta information och kunskap.

Vid årsstämman valdes följande personer till Inera styrelse, ordförande samt revisorer.

Styrelse:

 • Eva Fernvall, ordförande, Extern sakkunnig
 • Nicklas Sandström, vice ordförande (M), Region Västerbotten
 • Linda Larsson, vice ordförande (S), Karlstads kommun
 • Eva Lindberg, ledamot (S), Region Gävleborg
 • Daniel Forslund, ledamot (L), Region Stockholm
 • Johnny Magnusson, ledamot (M), Västra Götalandsregionen
 • Fredrik Ahlstedt, ledamot (M), Uppsala kommun
 • Marie Morell, ledamot (M), Region Östergötland
 • Tomas Mörtsell, ledamot (C), Storumans kommun
 • Marcus Friberg, ledamot (MP), Helsingborgs stad
 • Ida Legnemark, ledamot (V), Borås stad
 • Malin Lauber, ledamot (S), Växjö kommun
 • Andreas Svahn, ledamot (S), Region Örebro län
 • Ingeborg Eriksson, ledamot, SKR Företag AB, Region Kalmar
 • Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
 • Lena Dahl, adjungerad, SKR Företag AB

Revisor: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB
Lekmannarevisorer: Leif Sandberg, Hammarö kommun och Kenneth Strömberg, Stockholms stad

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan